วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อาหารบางชนิดมีความเสี่ยงที่จะติดสารปนเปื้อนของหนู

ก็ใช่ว่าอ่านเอาความจากภาษาไทยได้ทั้งหมด การอ่าน และการเขียน
ให้ซาบซึ้งถึงเรื่องราว จึงเป็นเรื่องยาก และยากมาก เมื่อภาษาถูกใช้
เป็นเครื่องมือสื่อ “สกาวธรรม”
ท่านพุทธทาสภิกขุ จึงนิยามภาษาคนและภาษาธรรม เพื่อให้ผู้
อ่านแยกสกาวธรรมให้ซัดขึ้น
ภาษายังเป็นสมมติที่อยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ มีลักษณะ
คิด]หา0น... เดียวเห็นเอง
เกิดตายไปตามกาลสม้ย ดังนั้น การอธิบายสภาวธรรมจึงต้องการคน
อธิบายซํ้าอีก โรคฉี่หนู ขยายความให้เข้าสมัยอีกคำรบหนึ่ง
โดยภาษาคน “กัลยาณมิตร’’ หมายถึง ผู้ที่ข้กจูงไปในทางดี
ทางบุญกุศล มีคนนำคำนี้ไปใช้กับโฆษณา เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้ามอง
สินค้าชิ้นนั้นในมุมมองที่ดี
โดยภาษาธรรม “กัลยาณมิตร” หมายถึง สัญลักษณ์ที,มุ่ง
แสดงความจริงแท้ ความเหนือสมมติบัญญ้ต หรือที่นิยมพูดว่า เหนือ
ดีเหนือชั่ว
พุทธศาสนาถือว่า “กัลยาณมิตร” เป็นคำสูง เพราะเป็นคำที่
พระพุทธองค์ทรงเลือกใช้แทนตัวท่าน แทนพระธรรมวินัย โดยอ้างจาก
“ถ้าเธอใช้เราเป็นกัลยาณมิตรสหประชาชาตินั่นคือทั้งหมดของพรหมจรรย์” ความ
หมายก็คือ คนจะเช้าสู่อมตธรรม เห็นความจริงแท้ได้ ต้องอาศัย
“พระพุทธองค์” หรือ “ไล่หนูบนฝ้า พระธรรมวินัย” เป็นแผนที่นำทาง
โดยภาษาคน “บาปมิตร” หมายถึง ผู้ที่ชักจูงไปในทางตา ทาง
บาปอกุศล ที่ต่อต้านจริยธรรมอันดี และสังคมทนไม่ได้ เช่น ชักจูงกัน
ไปฆ่า ไปปล้น ไปผิดลูกเมีย ไปพูดปด ไปกินเหล้าจนหมดความเป็น
คน
โดยภาษาธรรม “บาปมิตร” เป็นสภาวะที่ทำให้เกิดความหลง
เห็นบาปเป็นบุญเครื่องไล่หนูสีขาว เห็นอกุศลเป็นกุศล เห็นความลวง (delusion) เป็น
ความจริง (truth) เห็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ
กัลยาณมิตร กับ บาปมิตร จึงเสมือนเป็นเงาของกันและกัน เช่น
พ่อแม่มีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรของลูก แต่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามใจ
กัลยาณบัตร
บาปมิตร
จนขาดความสำนึกเรื่องดีชั่ว แสดงว่าพ่อแม่แสดงบทบาปมิตรไป
พร้อมเสร็จ
ครูอาจารย์มีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ แต่ครูอาจารย์ที่
สอนลูกศิษย์จนกระ'ชั่งหลงรู้ เครื่องไล่หนูและแมลง ไม่รู้ความแตกด่างของความจริงกับ
ความลวง (turth and delusion) ครูอาจารย์นั้นก็กำหนดบทบาทของ
บาปมิตรด้วย
นักบวช เครื่องไล่หนูนำเข้า (ภิกษุ) เป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัท แต่ถ้ากลับ
นำพุทธบริษัทหลงทางไร้ปัญญา ยิ่งลุ่มหลงไสยศาสตร์มากขึ้น ภิกษุ
ก็ทำหน้าที่บาปมิตรด้วย
ตัวเราเอง น่าจะเป็นกัลยาณมิตรของตนเอง แต่ถ้า
ประพฤติตนไปในทางตร พึ่งตนเองไม่ได้เพราะไม,รู้วิธีตับทุกข์
ตนเองก็มีตนเองเป็นบาปมิตร ยิ่งอยู่นานยิ่งทุกข์มาก

เครื่องไล่หนู

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การดักหนู และ การกำจัดหนูด้วยวิธีทางธรรมชาติ

รู้จักดีว่าเลขาฯ เป็นคนเรียบร้อย แต่งเนื้อแต่งตัวมิดชิดเป็นนิสัย แล้วไอ้เรื่องแต่งที่ออกงานเนี่ย มันน่าหวาดเสียว แถมแฟนก็ทั้งหวงทั้งขี้หึง ด้วย มิไปกันใหญ่หรือแต่พูดอะไรไม่ออก เมื่อเลขาฯ มาถามว่าจะให้ทำยังไงดี ไม่อยาก ไป กำจัดหนูแต่กลัวว่านายจะได้รับผลกระทบ เพราะเป็นคำสั่งแกมขอร้องมาจาก เบื้องบนอีกทีก็ต้องตอบไปว่า แล้วแต่ตัดสินใจเองแล้วกันไปได้ก็ไปไปไม,ได้ก็ ไม่ต้องไป ไม่ต้องวิตกถึงนายเธอจึงต้องอ้างกับทางนั้นไปว่า คุณแม่ไม่ยินยอมให้แต่งตัวอย่างนั้น ต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคนที่ฮึ่ม ๆ ว่ายังไงก็ไม่ยอมนั้นใช่ใคร หวานใจของเธอเองงานนี้นายโดนแชวขนาดหนักว่า หวงเลขาฯ เอาไว้กินเอง แก้ตัวยังไง ก็ไม่มีใครฟังบางทีลูกค้าหรือแขกชวนกินข้าวแล้วเชิญเลขาฯ ด้วย ก็ต้องเอาไป ในโต๊ะอาหาร จะพูดจาจีบเลขาฯ ยังไงก็เรื่องของเขา ให้มันดูดี'ไม่ น่าเกลียดเป็นใซได้แต่หากหลังอาหาร ต้องมีการนั่งดื่มหรือฟังเพลงกันบ้างนิดหน่อย แล้วบทบาทของแขกหรือลูกค้าค่อนข้างหนักไปทางนักเที่ยวเลานจ์กับผู้ หญิงนั่งดื่มทั่วไป แล้วแสดงบทเดียวกับเลขาฯก็จะส่งซิกเป็นสัญญาณให้ปลีกตัวกลับไปก่อน แบบว่าบัวไม่ซานี้า ไม่ขุ่น พอถูกถามว่า อ้าว เลขาฯ หายไปไหน ก็บอกว่าคงได้เวลาแฟนเขา มารับน่ะก็แบบเนียะทุกทีก็ดีไปอย่างจะได้ไม่เป็นห่วงกลับดึกๆดื่นๆ แต่ในใจนึกด่าว่า ไอ้ห่...นี่เลขาฯ นะเว้ย ไม่ใช่ผู้หญิงนั่งชั่วโมง ไม่ รู้จักให้เกียรติกันชะบ้างแบบนี้ก็ถูกนินทาอีกว่า ทั้งหึงและหวงเลขาฯ จะบ้ากันแล้วรึไงวะก็เจอมามากเจอมาเยอะ นับแล้วก็มีเลขาฯ ร่วมสิบ บางคนจาก เลขาฯ ธรรมดา แทบจะกลายมาเป็นเลขาฯ ส่วนตัวก็ยังคงต้องทำงานในฐานะมีอปีนรับจ้างเขาต่อไป เลิกทำเมื่อไหร่ ถอดปีนเมื่อไหร่ถึงจะเลิกมีเลขาฯ เมื่อนั้นแด่เธอทั้งหมด ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจากบริษัทเก่าที่เธอลาออกมาไม่เท่าไหร่ ซึ่งก็ไกลบ้านเธออยู่ดีเธอว่าไม่เป็นไร ไม่มีปัญหา ที่เคยพูดเรื่องไกลบ้านนั้น ก็แค่ข้ออ้าง เครื่องไล่หนูราคา ในการเปลี่ยนงานข้อหนึ่งเท่านั้น จริง ๆ น่ะไม'ใช่เรื่องสำคัญเท่าใดงั้นเป็นอันว่า นายกับเลขาฯ ได้นั่งทำงานร่วมกันเป็นเรื่องเป็นราวเสียที ไล่หนูในรถยนต์อยู่ใกล้กันได้ไม่ถึงปี ก็มีงานใหม่เข้ามาอีก หลายคนหลายหน้าที่หาได้หมด พอทำกันไปสักพัก ก็เริ่มมีช่องโหว่ หรือน่าจะเรียกว่าความอ่อนแอของจุดเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับระบบภาย ในมันต้องมีคนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อเชื่อมต่อ เพื่อดูแลลูกค้าไล่หนูไฟฟ้า  ให้เกิดความพอใจ ไม่ใช่เมื่อการปิดการขายสิ้นสุด ลูกค้าจะต้องวิ่งหาพนัก งานคน'โน้น'ทีคน’นี้ทีต้องหาคนที่ดูแลลูกค้า คนเดียวก็พอ ลูกค้ามีอะไรก็โทร.มาหาคน นี้หรือผู้ช่วยจะดูแลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ


เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ให้เราสังเกตุดีๆว่า หนูทั่วไปจะถ่ายมูลและแพร่เชื้อโรคอย่างรวดเร็วในช่วงหน้าฝน

ในขณะเดียวกัน เลขาฯ ก็สามารถสร้างสิ่งตรงกันข้ามให้นายได้เช่น เดียวกัน หากเรื่องพูดจา การมีมนุ'ษยสัมพันธ์ ความอ่อนหวาน ความอดทน ไม่ดีพอ มันจะสะท้อนภาพลักษณ์ของนายด้วยที่เห็นอยู่เยอะในบริษัทนี้ มีเลขาฯ มากหน้าหลายตา ตั้งแต่เลขาฯ นายใหญ่ ไปจนเลขาฯ ระดับมือรองหลคน เรื่อยเไปถึงเลขาฯ วงจรเครื่องไล่หนู  ของระดับ ผู้จัดการฝ่าย ความสามารถก็ลดหลั่นกันไป แต่ละคนก็มีจุดเด่นบ้างไม่เด่นบ้างทั้งในเรื่องงาน เรื่องบุคลิกเลขาฯ ของเราไม,ต้องไปแข่งขัน หรือสร้างจุดเด่นใด ๆ ให้ผู้'คน'ฑํ่ลือ เอาแค่มนุษยสัมพันธ์ ความอ่อนหวาน คล่องแคล่ว ทำตัวให้คนอื่นยอม ร้บให้ได้ แค่นั้นเป็นพอส่วนเรื่องงาน เดี๋ยวนายจะค่อย ๆ ฝึกปรือให้เอง ไม่ต้องวิตกทุกข์ ร้อนว่านายจะผิดหวังว่าฝืมือไม่เจ๋งพอส่หนังสือให้เล่ม บอกว่าเอาไปอ่านดู แล้วจะรู้จักนายได้ดี เร็วขึ้น ด้วย โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาอ่านนาย ว่าเป็นคนยังไง สไตล้!หนหนังสือเล่มนี้จะบอกไว้หมด แม้แต่ประวัติความเป็นมา หลาก หลายแง่มุม เป็นเรื่องจริงที่เขียนเอง พิมพ์ขายมาเกือบสิบครั้งแล้วอ่านจบแล้วรับรองว่า จะสามารถทำงานกันได้อย่างราบรื่นและเข้า ขากันได้ไม่ยากเย็นเลย อุปกรณ์ไล่หนู ย่นเวลาที่ต้องศึกษากันนาน ๆเธออ่านแล้วก็แอบมาถามว่า หยั่งเธอไม่รู้ว่าจะโง่เกินไปหรือเปล่า หากเราจะเมตตาสอนสั่งเธอเหมือนหลาย ๆ คนในหนังสือนั้นตอบไปว่า ไม่มืใครจะโง,เกินเรียนหรอก มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ต่างหาก เรื่องหวงวิชาน่ะไม่มือยู่แล้ว รับไปได้มากเท่าไหร่ นายก็เบาแรง ไปได้มากขึ้น มาทดลองกันดูก็ได้หลังจากนั้นก็เริ่มทำไปสอนไป ตามจังหวะและโอกาสที่อำนวย ว่ากันตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆด้แก่ แป้ง น้อย ๆ ที่เธอเองก็ไม่คิดว่าเนี่ยะต้องเป็น ยาเบื่อหนู งานและความสามารถของเลขาฯ ด้วยเหรอเช่น เราสอนว่า ให้จดจำขึ้นใจเลยว่า บรรดาคีย์แมนที่เข้ามาหานาย ในห้องนั้น ดื่มอะไร แบบไหน คนนี้ชอบกาแฟ คนนั้นชา คน,นั้น'นาเย็น หรือ ซอฟต์ดริ๊งก์ จำให้ได้ถ้าเป็นกาแฟละก็ จำให้ลึกกว่านั้น คือใครชอบกาแฟแบบไหน คนนี้หวานจัด นํ้าตาลกี่ก้อน ใส่คอฟพัเมตด้วยหรือไม่ กาแฟของนายเองก็พิเศษอยู่แล้ว คือเป็นกาแฟต้ม ไม่ใช่กาแฟ
                       
วิธีไล่หนู

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เทคนิคการซ่อนเครื่องไล่นกไว้ในสวนให้ได้ผลกลับมามองผู้จัดการที่แก่กล้าด้วยประสบการณ์ มากกว่ารุ่นน้อง ๆ ก็จริง แต่บางมุมบางแง่ สื่อกันยังไม่ดีพอ ต้องหาทางแก้ไขไฟฟ้าก่อนที่จะกลาย เป็นซ่องว่างระหว่างความรู้และประสบการณ์วันหนึ่งจึงเรียกเธอมาแล้วบอกว่า เธอต้องไปเรียนไปเข้าคอร์ส ที่ คิดไว้อยากให้ไปเรียนคือมินิ เอ็มบีเอ มันเป็นอะไรที่ใหม่และเข้าท่าที่สฺด พวงน้น อธิบายหว่านล้อมอยู่เป็นนานกว่าจะชักจูงเธอได้ให้ตกลง เพราะไม่ ใช่วันเดียว แต่หลายวันข้ออ้างที่เป็นความจริงคือ เธอมาท่างานเช้าตามเวลา แต่กว่าจะกลับ ไม่ตํ่ากว่าสองสามทุ่มทุกวัน จะมิหยุดก็แค่วันอาทิตย์ งานมันเยอะจนทำ ไม่ทัน แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนไม่เป็นไร หาคนมาช่วย ถ่ายงานออกจากเธอบ้างให้มากที่สฺดเท่าที่จะท่าได้ไอ้นั่นก็ให้คนนั้นทำ เครื่องไล่นกไฟฟ้า  ไอ้'นึ่ก็ให้'คน'น'ทำ ลดโหลดไปให้ได้เยอะ กว่าเธอจะยอมไปสมัครก็กินเวลานานโข งานนี้นายอนุมัติให้ใช้เงิน บริษัทไปเรียนตกเย็นยังไม่ถึงเวลาเลิกงานก็ไปได้เลย ฝากฝังมือรองให้ดูแลแทน ไป ไม่ได้หยั่งใจก็ไม่ต้องคิดมาก อีกหน่อยก็เช้าที่เข้าทางเองแหละระหว่างที่เธอเรียนก็เริ่มลังเกตความเปลี่ยนแปลง มันได้ผลแฮะ เริ่มมีอะไรทิละนิดออกมาจากคำพูด ซึ่งมันสะท้อนออกจากความ คิดที่เริ่มเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเรียนจบ เห็นได้เลยหลังจากนั้นว่าแนวคิดในเรื่องธุรกิจ และการตลาดเปลี่ยนไป จากคอนเซอร์เวทิฟ กลายมาเป็นแอ็กเกรสซีฟ วิวัฒนาการและมุมมองต่าง ๆ กว้างไกลขึ้นมีโอกาสเมื่อไหร่ที่ฝรั่งมังค่าที่ค้าฃายติดต่อกันมันเชิญไปดูงาน ไป ประชุม ก็บอกมันไปว่าไม่สะดวกที่จะไป จะส่งมือขวาผู้จัดการคนนี้!ปแทนไหน ๆ ระบบไล่นกนกพิราบ  ก็ส่งไปเรียนแล้ว ก็ควรจะให้ไปเมืองนอก ดูอะไร ๆ ที่มัน ใหม่ ๆ ไม่เคยเห็น เปิดหูเปิดตา จดจำเอามาแอพพลายให้กับธุรกิจที่ทำ จะได้เป็นอะไรที่ทำให้เธอได้พัฒนาขึ้นบางครั้งส่งไปคนเดียวมั่ง 'ส่งไปเป็นฝูงบ้าง ตามแต่โอกาสและจังหวะ ไล่นกด้วยเสียง  จะอำนวยมันได้ผลสมใจ น้องใหม่วงการอย่างเรากลายเป็นมายืนอยู่แนวหน้า ในเวลาไม่กี่ปีมันน่าหมั่นไส้ปนอิจฉาเล็ก ๆไม่ช้าไม่นาน ยุทธการซื้อตัวก็เกิดขึ้น ไม่เว้นตั้งแต่ผู้จัดการไปถึง คีย์แมนระดับบนระดับล่าง กะว่าเรียนลัดแบบไม่ต้องลงทุนสร้าง ได้ไปก็ ใช้ได้เต็มสูบว่างั้นเหอะก็พอจะซื้อไปได้บ้าง สำหรับลูกน้องระดับล่าง ๆ แค่บางคน ที่ดูแล้ว ก็เต็มใจให้ไป เพราะรู้ว่าคนซื้อก็คงไม่ได้อะไรที่คุ้มค่าแน่คนอื่น ๆ ที่ใจมันถึงกันหมดแล้ว ยากที่จะซื้อไปได้กิจการรอด วิกฤตค่าเงินบาทไปได้แบบโชคเข้าข้างจริง ๆ ถ้านาย ใหญ่ใจไม่ถึง สั่งหยุดและชะลอทุกอย่างไว้ ก็ไม่รู้ว่ากิจการที่ทำ วงจรไล่นก  อะไรมัน จะเกิดขึ้น'ประกอบกับเจอลูกน้องบ้าบิ่น ก็รวมหัวใจสิงห์กันทั้งทีม ช่องการ ตลาดที่ยังไม่มืใครทำ จึงผงาดฝ่ามรสุมไปได้อย่างสง่างามงานนี้เธอจึงแจ้งเกิดได้อย่างแน่นอนและมั่นคง จากเลขาฯ ผู้คล่อง แคล1ว ว่องไวในบุคลิกภายนอก ส่วนภายในพิสูจน์แล้ว ว่าแข็งแกร่งและ อดทนจับติดอาวุธทางวิสัยทัศน์ ทางวิชาการความรู้ใหม่เข้าไป พร้อม ๆ กับอาบบ่มรมควันด้วยประสบการณ์ ปัญหาและสถานการณ์!นทุกรูปแบบเธอก็เป็นนักรบที่มืสืมือ พร้อมที่จะสั่งให้ไปเผชิญศึกได้ทุกสมร- ภูมิ

วิธีไล่นก

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เครื่องไล่หนูส่วนใหญ่จะมีคลื่นอัลตร้าโซนิก ปล่อยออกมารบกวนประสาทหนูโดยตรง ตอนที่ 2
ร่วมกันแต่งขนมา หรือแข่งกันซักถุงเท้า เด็กๆ ควรมีอุปกรณ์ที่ ช่วยทำงานบ้านเฉพาะตัว เช่นไม้กวาดด้ามเล็กๆ พลั่วอันเล็กๆ มีสีสันสำหรับเด็กไว้พรวนดิน ถุงมือเล็กๆ สำหรับหยิบจับของ สกปรก การที่ลูกมีอุปกรณ์ส่วนตัว ยาเบื่อหนู  จะช่วยไห้ลูกรู้สึกสนุกสนาน และไม่ต้องมาแย่งอุปกรณ์จากแม่ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ขนาด ใหญ่นั้น อาจจะเป็นอันตรายกับลูกไดจัดงานให้เหมาะสมเพียงหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้น และไม่ควรหลายใจแร่บอแรกซ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนลูกงง กำหนดงาน และเวลาในการทำงานที่ชัดเจน เพื่อที่ลูกจะได้ตั้งใจทำงานนั้นๆ ให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด ถ้าหากลูกทำงานเสร็จไม่ทัน ก็ ควรมีคำแนะนำ ถึงวิธีการทำงานที่ง่ายยิ่งขึ้น สะดวกขึ้น อย่าให้ งานลูกที่มากเกินไป หรือถ้าจะเพิ่มงานให้ลูกอีกนิดหน่อย ควร รอจนกว่างานหลักที่ได้รับมอบหมายไปเสร็จสิ้นเสียก่อน เพราะ หากให้งานลูกมากเกินไป อาจทำให้เขาเบื่อหน่าย ไม่อยากช่วย งานบ้านเลยก็เป็นได้ ต้องค่อยเป็นค่อยไจัดทีมให้ลูก ถ้าหากคุณมีลูกมากกว่าหนึ่งคน และอยู่ ในวัยไล่เลี่ยใกล้เคียงกัน สามารถทำงานได้แล้วเหมือนกัน ควร จัดทั้งคู่ให้ทำงานบ้านด้วยกัน เด็กๆ จะไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หากมี  ไล่หนูไฟฟ้า คู่หูที่พร้อมจะช่วยเหลืองานนั้นๆ ด้วยกัน การที่พี่น้องได้ทำงาน ด้วยกัน ช่วยกันคิดแกไขปัญหาต่างๆ ด้วยกัน จะช่วยทำให้ ความล้มพันธ์แน่นแฟ้น รักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้นเลือกงานง่ายๆ ไม่ซับช้อน ยุ่งยากจนเกินกำลังของ เด็กตัวเล็กๆ หากเป็นงานที่ยาก มีขั้นตอนมากมายที่จะทำให้ การกระทำของตน สิ่งดีๆ ที่เขาจะได้รับตอบแทนมา อย่างเช่น เขาจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ มีผู้'คน'ไว้'วาง'ใจ และรักใคร่อย่างแท้จริง เมื่ออยู่โรงเรียนก็จะเป็นที่รักของเพื่อนๆ ครูบาอาจารย์ก็จะไว้ วางใจ มอบหมายงานที่สำคัญให้ทำอยู่เสมอ มีบุคลิกความเป็น ผู้นำ เมื่อเติบโตเขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่รักเขา  กับดักหนู น้อมชมชอบใน ตัวเขา เจ้านายก็รักใคร่ มีโอกาสก้าวไกลในตำแหน่งหน้าที่ มี ความมั่นคง'ใน'ชีวีตไดในที่สุด การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีมีนํ้าใจนั้น พ่อแม่ทุกคน สามารถฑำไดีไม่ยากเลย เพียงใส่ใจทุกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน พยายามสอดแทรกคำสอนทุกครั้งเมื่อพบเจอเรื่องราวต่างๆ ที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขา เรื่องราวดีๆ ที่สามารถ ขัดเกลาจิตใจของเขาให้เป็นคนดี มีความเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อที่เขาจะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข วิธีการที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดีนั้นมีอยู่มากมายหลาก หลายวิธีด้วยกัน ต่อไปนี้คือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การดูแลเด็กๆ โดยตรง ความซื่อสัตย์นั้นถือเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรมีอยู่ใน ตัวเอง ควรถือเป็คุณธรรมประจำใจ เพราะความซื่อสัตย์นั้น ช่วยจรรโลงสังคม จรรโลงโลกให้มีความสงบสุข อยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข ไม่มีคนที่คิดโกง หรือตั้งท่าคอยเอาเปรียบกัน มีความจริงใจ ใสสะอาด ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น การส่งเสริม ให้ลูกมีคุณธรรมข้อนี้ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ทำสวน ทางกับคำพูดที่ตัวเองพรื่าสอนลูก เช่น บอกว่าวันนี้จะพาไป เที่ยวสวนสนุกแต่ไม่พาไป โดยที่ไม่มีการอธิบายถึงสาเหตุ หรือ ให้ลูกกินยาที่ขมปี แต่ก็กลับบอกว่าหวาน สัญญาว่าจะให้ของ รางวัลบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ให้

เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การติดตั้งเครื่องไล่หนูบนเพดาน ตอนที่ 2

เหลือเกินซอหยุดพักดื่มนํ้าสักอึกหนึ่งก่อนเถิด ยมทูตก็ตัดบทว่า"เดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านก็แล้วกัน "ครั้นถึงปลายทางที่มีพงหญ้าขึ้นแน่นหนา ยมทูตทั้งสี่นายก็ โยนนายป้อมลง ณ ที่นั้น นายป้อมก็ค่อยๆ แหวกพงหญ้าที่มีเศษ กระเบื้องแตกเกลื่อนกลาดเพื่อหาทางออก พอดีเห็นซอนไมใหญ่ล้ม ขวางทางอยู่นายป้อมก็ก้มตัวลงมุดใต้ขอนไม้ พสันมีความรู้สึกหน้ามืด เครื่องไล่หนูสามคลื่น  หมดสติไปและวินาทีเดียวกันนั้นนายป้อมก็รู้สึกตัวพื่นจากความตาย ร้อง ขอนํ้าจากแม่มาดื่มตับความกระหายหลังจากที่ได้ตายไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมงน้บจากนั้นนายป้อมก็กลับตัวกลับใจ ติดตั้งเครื่องไล่หนู  หันมาประพฤติตนเป็นคน ดี หันหลังให้กับความเป็นนักเลงหมดสิ้น และเมื่อนายป้อมมีลูกมีเมีย แล้วได้หันไปปฏิป้ติธรรมโดยวิธีเพ่งกสิณ จนมีพลังจิตแก่กล้าถึงขนาด ตัดสายรุ้งขาดด้วยนิ้วของตน ทั้งยังมีความสนใจในการรักษาคนป่วย ด้วยสมุนไพร จึงทำให้ชาวบ้านให้ความนับถือยกย่องเรียกขานว่า “หมอป้อม” แต่นั้นมาจากคนที่เคยเป็นนักเลงใหญ่แล้วกลายเป็นคนธรรมะธัมโม ถึอดีลกินเพล หมั่นลวดมนต์ภาวนาเซ่นนี้ หมอป้อมจึงเป็นที่พื่งของ คนทั่วไป นอกจากนิ้ยังทำบุญด้วยการสร้างถนนหนทาง ศาลา หอ สวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ให้แก่ทางวัดมากมายและด้วยความดีที่หมอป้อมกระทำมา จึงได้รับพระ ราชทานเพลิงศพเมื่อถึงแก่กรรมในขณะที่มีอายุได้ 89 ปี.. อาจเตรียมตัวเพื่อไปใช้ชีวิตหลังความตายในภพอื่น แต่ก็เบา'ใจและ สบายใจที่เห็นคุณแม่เตรียมตัวเตรียมเสบียงใว้อย่างลมบูรณ์แล้ว เมื่อ วันนั้นมาถึง อำนาจแห่งสีลและทานคงจะเกื้อหนุนให้คุณแม่ไปเสวย สุขในสุคติอย่างแน่แท้เนื่องจากคุณเฟยังขาดการภาวนา ภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจติวันพระคราวหนึ่งในพรรษา นี้ขณะที่พระกำลังเทศน์ คุณแม่นั่งพนมมือใจจดจ่ออยู่กับเสียงพระ เทศน์ คุณแม่รู้สึกว่าตัวเองได้หายไปตลอดจนลมหายใจก็ตับไป แต่ ประสาทหูยังรับฟังเสียงเทศน์ได้อยู่ตลอดเวลา ลักพักจึงเริ่มรู้สึกตัวเป็น  ปกติเมื่อคุณแม่ถามด้วยความลงลัย จึงตอบท่านเท่าที่จะจำได้จาก การอ่านพบในหนังลือว่“ขณะนั้นจิตของคุณแม่คงเป็นสมาธิระดับคุปจารสมาธิ เนื่อง จากจิตจดจ่อต่อเสียงเทศน์อย่างมั่นคงจึงรวมดัววูบไป’’จึงแนะนำให้คุณแม่หัดภาวนาแบบลมถกรรมฐาน "พุท-โธ” โดยได้แต่แอบหวังไว้ในใจว่า หากบุญบารมีเก่าเกื้อหนุนและ บุญกุศลในปัจจุบันชาติล่งเลรีม คุณแม่คงมืโอกาลได้จัดกระบวนการ ยาเบื่อหนู  ทางจิตให้สะอาด ลว่าง สงบ อันเป็นพื้นฐานในการวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพิจารณารูป นาม อันเป็นการเข้าล่กระแสอริยบุคคลก่อนที่จะทิ้งร่างและคุณความดีให้ลูกหลานได้รำลึกถีงใน โอกาสต่อไป..


เครื่องไล่หนู

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การชำระหนี้แบบเดือนต่อเดือนและการผ่อนชำระเรือยางเป็นรายงวด

ทีนี้พอถึงเวลาชำระหนี้ หรือไม,มีเงินจ่ายหนี เจ้าหนีกำลังจะมายึด ทรัพย์ ก็ฃึ้นกับว่าถ้าหนีนันมาจากเรืองส่วนตัวก็ต้องยึดทรัพย์เฉพาะตัวคนก่อ หนี้ก่อน เมือไม,พอจึงให้ชำระด้วยสินสมรสที,เป็นส่วนของฝ่ายนั้น เช่น ถ้ามี บ้านเป็นสินสมรสแล้วสามีไปก่อหนี้ส่วนตัวแต่ทำให้บ้านโดนยึด คู่สมรสอีก ฝ่ายหนึ่งก็สามารถขอให้ศาลแยกสินสมรสส่วนของตนออกมาก่อน ด้วยการ ขายบ้านแล้วขอเงินคืนครงหนึ่งในส่วนที่เป็นของตนคืนได้
ทีนี้ถ้าสามีที่เป็นลูกหนี้เกิดหัวหมอไปขอจดทะเบียนหย่าแล้วลงบันทึก การหย่าว่ายกสมบัติทั้งหมดให้ภรรยา เพื่อป้องกันการตามมายึดบ้านหลังที่ เป็นสินสมรส คดีที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้นั้น ปรากฏว่าศาลได้สืบพยานหลักฐาน ทั้งหมดแล้วมีคำลังสรุปได้ว่า การจดทะเบียนหย่ากันโดยที่ทั้งคู่ได้สมรู้ร่วมคิด กันเป็นการกระทำโดยการสมยอม ด้วยการแสดงเจตนาลวงเช่นนี้ ไม่มีผล ผูกพันต่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในเรื่องนี้เจ้าหนี้จึงสามารถยึดบ้าน พร้อมที่ดินแปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้ แต่ว่าเมื่อขายได้เงินมาแล้ว จะต้องกันเงินที่ขายได้ออกครึ่งหนึ่งเพื่อคืนให้แก่ภรรยา เพราะว่าภรรยาไม่ใช่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้จึงยึดได้แต่ส่วนของสามีเท่านั้น  เรือยางลำใหญ่
บทสรุปท้ายนี้คงต้องบอกว่า การครองชีวิตครอบครัวจะต้องระมัด ระวังเรื่องการก่อหนี้สินให้ดี เพราะถ้าอีกฝ่ายไปก่อหนี้ขึ้นมา อาจจะมีผล กระทบถึงคู,สมรสและความสงบสุขของครอบครัวได้ ดูจากรายงานจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เพิ่งเผยตัวเลขไปเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ลังคมไทยกำลังเจอ กับปัญหาการจดทะเบียนหย่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาการ ใช้จ่ายและหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น
ทวีคูณกลายเป็นความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม แถมเจ้าหนี้ยังสามารถฟ้องเพิกถอนการโอนทรัพย์ให้ ผู้รับโอนคืนมาเป็นของลูกหนี้เพื่อการยึดทรัพย์ใดในท้ายที่สุดอยู่นั่นเอง
เรื่องนี้มีข้อจำกัดอยู่นิดเดียวตรงที, การฟ้องเพิกถอนการโอนดังกล่าว เพื่อทำให้ทรัพย์กลับมาเป็นของลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องดำเนินการภายใน 1 ปีนับ แต่ทราบเรื่อง ไม,อย่างนั้นมีสิทธิ้คดีหมดอายุเหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าหนี้ที่ โดนเบี้ยวหนี้แล้วยังมาเจอลูกหนี้หัวหมออึกยักซ่อนเร้นแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็มัก ไม่อยากทวงหนี้อย่างเดียวแล้ว ยังแถมข้อหาฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้เพิ่ม ให้อีกกระทงหนึ่งด้วย ซึ่งความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั้นมือัตราโทษจำคุกไม,เกิน สองปี หรือปรับไม่เกิน สี่พันบาท หรือทั้งจำและปรับ ซึ่งการดำเนินคดีอาญา กับลูกหนี้นี้ ทางเจ้าหนี้ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หรือฟ้อง ร้องคดีภายใน 3 เดือนนับแต่กันที่ทราบเรื่อง
เรื่องย้ายทรัพย์สินหนีแบบนี้ ถ้าคนที,โดนศาลลังพิพากษายึดทรัพย์ แล้ว ทำเนียน'ไม่รู้1ไม่ชี้ รีบเอาของที่ตนเองมีไปขายให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย คนที่รับซื้อไปนี้กฏหมายก็ให้ความคุ้มครองในฐานะเป็นบุคคลภายนอก ถือว่า ซื้อหุ้นหรือทรัพย์นั้นต่อจากลูกหนี้มาโดยสุจริต จ่ายเงินซื้ออย่างถูกต้อง เจ้า หนี้จะตามไปอึดทรัพย์นั้นไม่ได้ ยกเว้นแต่ว่า ลูกหนี้ไปยกให้โดยเสน่หา เรือยางสูบลม  เช่น โอนหุ้นให้บุคคลภายนอกเฉยๆ ไม,ได้ซื้อขายกัน แบบนี้กฎหมายไม,คุ้มครอง เพราะถือว่าไม่ได้เสียค่าตอบแทนในการได้มา ทรัพย์หรือหุ้นที่ยกให้ไปนั้นก็มี สิทธิ''ถูกเจ้าหนี้ฟ้องเพิกถอนตามไปเอาทรัพย์นั้นคืนได้อยู่นั่นเอง 
ใครได้อ่านข่าวแล้วก็คงได้แต่เศร้าใจ อยากเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ที่เป็น หนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินได้ไวๆ จะได้ไม่พาให้ครอบครัวลูกเต้าต้องบ้านแตก สาแหรกขาดไปด้วยเลย เพราะถึงจะมีหนี้มีสิน แต่ถ้ายังมีแรงใจจากคนใกล้ ตัวก็คงตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ในลักวันหนึ่ง ดีกว่าต้องรับมือกับหนี้เครียดๆอยู่คน เดียว ไม่เชื่อลองไปถามลูกหนี้หลายคนทีกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง ส่วน ใหญ่ก็บอกว่าเพราะยังมีครอบครัวให้การสนับสนุนอยู่ทั้งนั้นนั่นเอง
ใช่ว่าจะมีแต่ฝ่ายลูกหนี้เท่านั้น ที่คิดออกนอกลู่นอกทาง เรื่องเล่าขาน ตำนานฉ้อฉลของคนเป็นเจ้าหนี้ก็มีอยู่ไม,ใช่น้อย ยกตัวอย่างกันให้เห็นเป็น กรณีที1เคยเกิดขึ้นเลยดีกว่า เช่น เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านเช่า ซึงให้เช่าเซ้ง บ้านโดยมีสัญญากันเป็น 10 ปี และมีนัดต้องชำระค่าเช่าบ้านนั้นเป็นราย เดือนนอกเหนือจากค่าเซ้งงวดแรก อยู่มาวันหนึ่งเจ้าหนี้เกิดมีไอเดียจะเอาที่ไป ทำศูนย์การค้าที,น่าจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่า แต่ไม่รู้จะยกเลิก สัญญาเซ้งบ้านที่ยังเหลืออยู่อีกตั้งหลายปีกับผู้ให้เช่าได้อย่างไร ก็เลยออก อุบายตื้นๆ แอบหนีไปต่างจังหวัดเสียหลายวันตอนใกล้เวลาส่งเงินค่าเช่า หวัง จะเอาข้อนี้เป็นเหตุฟ้องขับไล่ลูกบ้าน โดยการอ้างข้อหาว่าลูกหนี้ผิดนัดไม่มา ชำระหนี้ตามสัญญา
การที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยเกิดจากการที่เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ของลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้ คือไม่ยอมรับชำระหนี้ กรณีนี้ถือว่าเจ้าหนี้ตก เป็นผู้ผิดนัดตามป.พ.พ.มาตรา 207 ทีบัญญัติว่า เรือยางไวนิล  ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการ
ลองดูวิธีแก้ลำของฝ่ายลูกหนี้กันอีกตัวอย่างหนึ่งจากกรณีที่เคยเกิดขึ้น จริง ลูกหนี้นำที่ดินไปขอจำนองเอาเงินจากนายทุนเงินกู้ผู้อารี สมัยที่ทำ จำนองกันนั้นที่ดินยังเป็นเพียงที่รกร้างสนนราคาไม,น่าสนใจอะไร แต่ต่อมา เกิดล้มหล่นใส'มีการตัดถนนตัดทางด่วนมาเฉียดใกล้ที่แปลงนั้น ทำให้ราคาพุ่ง ขึ้นหลายเท่าตัว บวกกับนายทุนอายุมากเข้าก็เกิดถึงแก่กรรมไปโดยไม่ทันได้ สั่งเสียใคร ลูกหลานของนายทุนผู้อารีก็เลยเกิดความอยากได้ตามประสา พา กันออกอุบายเล่นซ่อนหา ลูกหนี้เอาเงินค่าดอกเบี้ยมาชำระให้ทีไรเป็นอันไม่ได้ อยู่บ้านสักที หรือเจอหน้าก็แกล้งบ่ายเบี่ยงบอกไม่รู้ว่าหน้าที่ใครในการรับเงิน ค่าดอกเบี้ยจำนอง ปล่อยให้เลยเวลากำหนดล่งค่างวดไปนานโข เพื่อจะได้หา ทางยึดที่จำนองนั้นเป็นของตน


เรือยาง

เครื่องดักฟังอุปกรณ์นักสืบให้ลูกจ้างในหน่วยราชการ  เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นใน ลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และ เงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่ดู่สมรสหรือ ญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านัน
 เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่น ในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากทีกล่าวไว้ในที่นายจ้างจ่ายให้แก'บุคคลเหล่านัน อุปกรณ์ดักฟัง  หรือคู่สมรส หรือญาติทียังมีชีวิตของ บุคคลเหล่านั้น เป็นจำนวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตาม จำนวนที่ศาลเห็นสมควร เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมา แต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที'จำเป็นในการดำเนินการ ฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที,ศาลเห็นสมควร ในกรณีทีศาลเป็นผู้ กำหนดจำนวนเงินตาม  และ ให้ศาลกำหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงิน เดือนขั้นตาสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้น สูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคำนึงถึงฐานะในทางครอบครัว ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและจำนวนบุพการีและผู้สืบลันดานซึ่งอยู่ในความ อุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วยในกรณีที1เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำลังอายัดตามมาตรา  ดักฟังโทรศัพท์  วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดืมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินตามและให้นแลำความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่การกำหนดจำนวนเงิน ตาม  และ โดยอนุโลม แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิ- พากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่เห็นด้วยกับ จำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกำหนดจำนวนเงินเช่นว่านั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ได้ในกรณีทีพฤติการณ์แห่งการดำรงชีพของลูกหนีตามคำพิพากษาได้ เปลียนแปลง1ไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคำร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงาน บังคับคด้ แล้วแต่กรณี กำหนดจำนวนเงินตาม  และ  ใหม่ก็ได้คำล'งของศาลทีเกี่ยวกํบการกำหนดจำนวนเงินตามมาตรานี้ให้  ระบบดักฟัง อุทธรณ์ไปบังศาลอุธรโนได้และคำพิพากษาหรือคำส์งฃองศาลอุธรณ์ให้ เป็นที่สุนอกจากกฎหมายตามกี่ได้คัดมาใหัอ่านคันข้างด้นนแล้ว ยัจฮเรื่อง สำคัญกี่ลูกหนตองทราบอีกก็คือ      ในกรณีถูกอายัดเงินเดือน ถ้าเงินเดือนของลูกหนี้ไม,เกินหนึ่งหมื่น บาท เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดได้ ตาม ป.วิ แพ่ง มาตรา    ถ้าเงินเดือนเกิน อาจถูกยึดได้ในอัตราร้อยละ 30 ของเงินเดือน แต่ เหลือแล้วต้องไม'น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบา ถ้ามีเจ้าหนี้หลายราย การอายัดเงินเดือน เจ้าหนี้จะอายัดได้ทีละ หนึ่งราย อายัดซ้ำไม'ได้ ตาม ป.วิ แพ่ง มาตรา 290และถ้าถูกอายัดเงินเดือนแล้ว เงินเหลือไม่พอใช้ ให้ไปยื่นคำร้องต่อ ศาลขอให้ยกเลิกการอาบัดหรือขอให้ลดจำนวนเงินอาบัด ตาม ป.วิแพ่ง มาตรา 286 วรรคสาม ภายใน า5 วัน นับแต่วันที่ถูกอายัดการบังคับคดีตามคำพิพากษานี้ มีกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่ศาลมี คำพิพากษาลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะกลัวเจ้าหนี้มาอายัดเงินเดือน ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ ลูกหนี้ที'เจ้าหนี้หรือพนักงานทวงหนี้มักใช้เรื่องอายัดเงินเดือนนี้มาฃ่มขู่ลูกหนี้ กันอยู่เสมอ ซึ่งความจริงแล้ว ถ้าทางทางฝ่ายลูกหนี้ที,กินเงินเดือนทำความ เข้าใจกับตัวบทกฎหมายนี้ให้ซัดเจน จะพบว่า กฎหมายยังให้ความปรานีกับ ลูกหนี้


เครื่องดักฟัง