วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การชำระหนี้แบบเดือนต่อเดือนและการผ่อนชำระเรือยางเป็นรายงวด

ทีนี้พอถึงเวลาชำระหนี้ หรือไม,มีเงินจ่ายหนี เจ้าหนีกำลังจะมายึด ทรัพย์ ก็ฃึ้นกับว่าถ้าหนีนันมาจากเรืองส่วนตัวก็ต้องยึดทรัพย์เฉพาะตัวคนก่อ หนี้ก่อน เมือไม,พอจึงให้ชำระด้วยสินสมรสที,เป็นส่วนของฝ่ายนั้น เช่น ถ้ามี บ้านเป็นสินสมรสแล้วสามีไปก่อหนี้ส่วนตัวแต่ทำให้บ้านโดนยึด คู่สมรสอีก ฝ่ายหนึ่งก็สามารถขอให้ศาลแยกสินสมรสส่วนของตนออกมาก่อน ด้วยการ ขายบ้านแล้วขอเงินคืนครงหนึ่งในส่วนที่เป็นของตนคืนได้
ทีนี้ถ้าสามีที่เป็นลูกหนี้เกิดหัวหมอไปขอจดทะเบียนหย่าแล้วลงบันทึก การหย่าว่ายกสมบัติทั้งหมดให้ภรรยา เพื่อป้องกันการตามมายึดบ้านหลังที่ เป็นสินสมรส คดีที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้นั้น ปรากฏว่าศาลได้สืบพยานหลักฐาน ทั้งหมดแล้วมีคำลังสรุปได้ว่า การจดทะเบียนหย่ากันโดยที่ทั้งคู่ได้สมรู้ร่วมคิด กันเป็นการกระทำโดยการสมยอม ด้วยการแสดงเจตนาลวงเช่นนี้ ไม่มีผล ผูกพันต่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในเรื่องนี้เจ้าหนี้จึงสามารถยึดบ้าน พร้อมที่ดินแปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้ แต่ว่าเมื่อขายได้เงินมาแล้ว จะต้องกันเงินที่ขายได้ออกครึ่งหนึ่งเพื่อคืนให้แก่ภรรยา เพราะว่าภรรยาไม่ใช่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้จึงยึดได้แต่ส่วนของสามีเท่านั้น  เรือยางลำใหญ่
บทสรุปท้ายนี้คงต้องบอกว่า การครองชีวิตครอบครัวจะต้องระมัด ระวังเรื่องการก่อหนี้สินให้ดี เพราะถ้าอีกฝ่ายไปก่อหนี้ขึ้นมา อาจจะมีผล กระทบถึงคู,สมรสและความสงบสุขของครอบครัวได้ ดูจากรายงานจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เพิ่งเผยตัวเลขไปเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ลังคมไทยกำลังเจอ กับปัญหาการจดทะเบียนหย่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาการ ใช้จ่ายและหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น
ทวีคูณกลายเป็นความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม แถมเจ้าหนี้ยังสามารถฟ้องเพิกถอนการโอนทรัพย์ให้ ผู้รับโอนคืนมาเป็นของลูกหนี้เพื่อการยึดทรัพย์ใดในท้ายที่สุดอยู่นั่นเอง
เรื่องนี้มีข้อจำกัดอยู่นิดเดียวตรงที, การฟ้องเพิกถอนการโอนดังกล่าว เพื่อทำให้ทรัพย์กลับมาเป็นของลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องดำเนินการภายใน 1 ปีนับ แต่ทราบเรื่อง ไม,อย่างนั้นมีสิทธิ้คดีหมดอายุเหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าหนี้ที่ โดนเบี้ยวหนี้แล้วยังมาเจอลูกหนี้หัวหมออึกยักซ่อนเร้นแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็มัก ไม่อยากทวงหนี้อย่างเดียวแล้ว ยังแถมข้อหาฟ้องคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้เพิ่ม ให้อีกกระทงหนึ่งด้วย ซึ่งความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั้นมือัตราโทษจำคุกไม,เกิน สองปี หรือปรับไม่เกิน สี่พันบาท หรือทั้งจำและปรับ ซึ่งการดำเนินคดีอาญา กับลูกหนี้นี้ ทางเจ้าหนี้ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หรือฟ้อง ร้องคดีภายใน 3 เดือนนับแต่กันที่ทราบเรื่อง
เรื่องย้ายทรัพย์สินหนีแบบนี้ ถ้าคนที,โดนศาลลังพิพากษายึดทรัพย์ แล้ว ทำเนียน'ไม่รู้1ไม่ชี้ รีบเอาของที่ตนเองมีไปขายให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย คนที่รับซื้อไปนี้กฏหมายก็ให้ความคุ้มครองในฐานะเป็นบุคคลภายนอก ถือว่า ซื้อหุ้นหรือทรัพย์นั้นต่อจากลูกหนี้มาโดยสุจริต จ่ายเงินซื้ออย่างถูกต้อง เจ้า หนี้จะตามไปอึดทรัพย์นั้นไม่ได้ ยกเว้นแต่ว่า ลูกหนี้ไปยกให้โดยเสน่หา เรือยางสูบลม  เช่น โอนหุ้นให้บุคคลภายนอกเฉยๆ ไม,ได้ซื้อขายกัน แบบนี้กฎหมายไม,คุ้มครอง เพราะถือว่าไม่ได้เสียค่าตอบแทนในการได้มา ทรัพย์หรือหุ้นที่ยกให้ไปนั้นก็มี สิทธิ''ถูกเจ้าหนี้ฟ้องเพิกถอนตามไปเอาทรัพย์นั้นคืนได้อยู่นั่นเอง 
ใครได้อ่านข่าวแล้วก็คงได้แต่เศร้าใจ อยากเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ที่เป็น หนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินได้ไวๆ จะได้ไม่พาให้ครอบครัวลูกเต้าต้องบ้านแตก สาแหรกขาดไปด้วยเลย เพราะถึงจะมีหนี้มีสิน แต่ถ้ายังมีแรงใจจากคนใกล้ ตัวก็คงตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ในลักวันหนึ่ง ดีกว่าต้องรับมือกับหนี้เครียดๆอยู่คน เดียว ไม่เชื่อลองไปถามลูกหนี้หลายคนทีกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง ส่วน ใหญ่ก็บอกว่าเพราะยังมีครอบครัวให้การสนับสนุนอยู่ทั้งนั้นนั่นเอง
ใช่ว่าจะมีแต่ฝ่ายลูกหนี้เท่านั้น ที่คิดออกนอกลู่นอกทาง เรื่องเล่าขาน ตำนานฉ้อฉลของคนเป็นเจ้าหนี้ก็มีอยู่ไม,ใช่น้อย ยกตัวอย่างกันให้เห็นเป็น กรณีที1เคยเกิดขึ้นเลยดีกว่า เช่น เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านเช่า ซึงให้เช่าเซ้ง บ้านโดยมีสัญญากันเป็น 10 ปี และมีนัดต้องชำระค่าเช่าบ้านนั้นเป็นราย เดือนนอกเหนือจากค่าเซ้งงวดแรก อยู่มาวันหนึ่งเจ้าหนี้เกิดมีไอเดียจะเอาที่ไป ทำศูนย์การค้าที,น่าจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่า แต่ไม่รู้จะยกเลิก สัญญาเซ้งบ้านที่ยังเหลืออยู่อีกตั้งหลายปีกับผู้ให้เช่าได้อย่างไร ก็เลยออก อุบายตื้นๆ แอบหนีไปต่างจังหวัดเสียหลายวันตอนใกล้เวลาส่งเงินค่าเช่า หวัง จะเอาข้อนี้เป็นเหตุฟ้องขับไล่ลูกบ้าน โดยการอ้างข้อหาว่าลูกหนี้ผิดนัดไม่มา ชำระหนี้ตามสัญญา
การที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยเกิดจากการที่เจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ของลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้ คือไม่ยอมรับชำระหนี้ กรณีนี้ถือว่าเจ้าหนี้ตก เป็นผู้ผิดนัดตามป.พ.พ.มาตรา 207 ทีบัญญัติว่า เรือยางไวนิล  ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการ
ลองดูวิธีแก้ลำของฝ่ายลูกหนี้กันอีกตัวอย่างหนึ่งจากกรณีที่เคยเกิดขึ้น จริง ลูกหนี้นำที่ดินไปขอจำนองเอาเงินจากนายทุนเงินกู้ผู้อารี สมัยที่ทำ จำนองกันนั้นที่ดินยังเป็นเพียงที่รกร้างสนนราคาไม,น่าสนใจอะไร แต่ต่อมา เกิดล้มหล่นใส'มีการตัดถนนตัดทางด่วนมาเฉียดใกล้ที่แปลงนั้น ทำให้ราคาพุ่ง ขึ้นหลายเท่าตัว บวกกับนายทุนอายุมากเข้าก็เกิดถึงแก่กรรมไปโดยไม่ทันได้ สั่งเสียใคร ลูกหลานของนายทุนผู้อารีก็เลยเกิดความอยากได้ตามประสา พา กันออกอุบายเล่นซ่อนหา ลูกหนี้เอาเงินค่าดอกเบี้ยมาชำระให้ทีไรเป็นอันไม่ได้ อยู่บ้านสักที หรือเจอหน้าก็แกล้งบ่ายเบี่ยงบอกไม่รู้ว่าหน้าที่ใครในการรับเงิน ค่าดอกเบี้ยจำนอง ปล่อยให้เลยเวลากำหนดล่งค่างวดไปนานโข เพื่อจะได้หา ทางยึดที่จำนองนั้นเป็นของตน


เรือยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น