วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การติดตั้งเครื่องไล่หนูบนเพดาน ตอนที่ 2

เหลือเกินซอหยุดพักดื่มนํ้าสักอึกหนึ่งก่อนเถิด ยมทูตก็ตัดบทว่า"เดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านก็แล้วกัน "ครั้นถึงปลายทางที่มีพงหญ้าขึ้นแน่นหนา ยมทูตทั้งสี่นายก็ โยนนายป้อมลง ณ ที่นั้น นายป้อมก็ค่อยๆ แหวกพงหญ้าที่มีเศษ กระเบื้องแตกเกลื่อนกลาดเพื่อหาทางออก พอดีเห็นซอนไมใหญ่ล้ม ขวางทางอยู่นายป้อมก็ก้มตัวลงมุดใต้ขอนไม้ พสันมีความรู้สึกหน้ามืด เครื่องไล่หนูสามคลื่น  หมดสติไปและวินาทีเดียวกันนั้นนายป้อมก็รู้สึกตัวพื่นจากความตาย ร้อง ขอนํ้าจากแม่มาดื่มตับความกระหายหลังจากที่ได้ตายไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมงน้บจากนั้นนายป้อมก็กลับตัวกลับใจ ติดตั้งเครื่องไล่หนู  หันมาประพฤติตนเป็นคน ดี หันหลังให้กับความเป็นนักเลงหมดสิ้น และเมื่อนายป้อมมีลูกมีเมีย แล้วได้หันไปปฏิป้ติธรรมโดยวิธีเพ่งกสิณ จนมีพลังจิตแก่กล้าถึงขนาด ตัดสายรุ้งขาดด้วยนิ้วของตน ทั้งยังมีความสนใจในการรักษาคนป่วย ด้วยสมุนไพร จึงทำให้ชาวบ้านให้ความนับถือยกย่องเรียกขานว่า “หมอป้อม” แต่นั้นมาจากคนที่เคยเป็นนักเลงใหญ่แล้วกลายเป็นคนธรรมะธัมโม ถึอดีลกินเพล หมั่นลวดมนต์ภาวนาเซ่นนี้ หมอป้อมจึงเป็นที่พื่งของ คนทั่วไป นอกจากนิ้ยังทำบุญด้วยการสร้างถนนหนทาง ศาลา หอ สวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ให้แก่ทางวัดมากมายและด้วยความดีที่หมอป้อมกระทำมา จึงได้รับพระ ราชทานเพลิงศพเมื่อถึงแก่กรรมในขณะที่มีอายุได้ 89 ปี.. อาจเตรียมตัวเพื่อไปใช้ชีวิตหลังความตายในภพอื่น แต่ก็เบา'ใจและ สบายใจที่เห็นคุณแม่เตรียมตัวเตรียมเสบียงใว้อย่างลมบูรณ์แล้ว เมื่อ วันนั้นมาถึง อำนาจแห่งสีลและทานคงจะเกื้อหนุนให้คุณแม่ไปเสวย สุขในสุคติอย่างแน่แท้เนื่องจากคุณเฟยังขาดการภาวนา ภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจติวันพระคราวหนึ่งในพรรษา นี้ขณะที่พระกำลังเทศน์ คุณแม่นั่งพนมมือใจจดจ่ออยู่กับเสียงพระ เทศน์ คุณแม่รู้สึกว่าตัวเองได้หายไปตลอดจนลมหายใจก็ตับไป แต่ ประสาทหูยังรับฟังเสียงเทศน์ได้อยู่ตลอดเวลา ลักพักจึงเริ่มรู้สึกตัวเป็น  ปกติเมื่อคุณแม่ถามด้วยความลงลัย จึงตอบท่านเท่าที่จะจำได้จาก การอ่านพบในหนังลือว่“ขณะนั้นจิตของคุณแม่คงเป็นสมาธิระดับคุปจารสมาธิ เนื่อง จากจิตจดจ่อต่อเสียงเทศน์อย่างมั่นคงจึงรวมดัววูบไป’’จึงแนะนำให้คุณแม่หัดภาวนาแบบลมถกรรมฐาน "พุท-โธ” โดยได้แต่แอบหวังไว้ในใจว่า หากบุญบารมีเก่าเกื้อหนุนและ บุญกุศลในปัจจุบันชาติล่งเลรีม คุณแม่คงมืโอกาลได้จัดกระบวนการ ยาเบื่อหนู  ทางจิตให้สะอาด ลว่าง สงบ อันเป็นพื้นฐานในการวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพิจารณารูป นาม อันเป็นการเข้าล่กระแสอริยบุคคลก่อนที่จะทิ้งร่างและคุณความดีให้ลูกหลานได้รำลึกถีงใน โอกาสต่อไป..


เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น