วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อาหารบางชนิดมีความเสี่ยงที่จะติดสารปนเปื้อนของหนู

ก็ใช่ว่าอ่านเอาความจากภาษาไทยได้ทั้งหมด การอ่าน และการเขียน
ให้ซาบซึ้งถึงเรื่องราว จึงเป็นเรื่องยาก และยากมาก เมื่อภาษาถูกใช้
เป็นเครื่องมือสื่อ “สกาวธรรม”
ท่านพุทธทาสภิกขุ จึงนิยามภาษาคนและภาษาธรรม เพื่อให้ผู้
อ่านแยกสกาวธรรมให้ซัดขึ้น
ภาษายังเป็นสมมติที่อยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์ มีลักษณะ
คิด]หา0น... เดียวเห็นเอง
เกิดตายไปตามกาลสม้ย ดังนั้น การอธิบายสภาวธรรมจึงต้องการคน
อธิบายซํ้าอีก โรคฉี่หนู ขยายความให้เข้าสมัยอีกคำรบหนึ่ง
โดยภาษาคน “กัลยาณมิตร’’ หมายถึง ผู้ที่ข้กจูงไปในทางดี
ทางบุญกุศล มีคนนำคำนี้ไปใช้กับโฆษณา เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้ามอง
สินค้าชิ้นนั้นในมุมมองที่ดี
โดยภาษาธรรม “กัลยาณมิตร” หมายถึง สัญลักษณ์ที,มุ่ง
แสดงความจริงแท้ ความเหนือสมมติบัญญ้ต หรือที่นิยมพูดว่า เหนือ
ดีเหนือชั่ว
พุทธศาสนาถือว่า “กัลยาณมิตร” เป็นคำสูง เพราะเป็นคำที่
พระพุทธองค์ทรงเลือกใช้แทนตัวท่าน แทนพระธรรมวินัย โดยอ้างจาก
“ถ้าเธอใช้เราเป็นกัลยาณมิตรสหประชาชาตินั่นคือทั้งหมดของพรหมจรรย์” ความ
หมายก็คือ คนจะเช้าสู่อมตธรรม เห็นความจริงแท้ได้ ต้องอาศัย
“พระพุทธองค์” หรือ “ไล่หนูบนฝ้า พระธรรมวินัย” เป็นแผนที่นำทาง
โดยภาษาคน “บาปมิตร” หมายถึง ผู้ที่ชักจูงไปในทางตา ทาง
บาปอกุศล ที่ต่อต้านจริยธรรมอันดี และสังคมทนไม่ได้ เช่น ชักจูงกัน
ไปฆ่า ไปปล้น ไปผิดลูกเมีย ไปพูดปด ไปกินเหล้าจนหมดความเป็น
คน
โดยภาษาธรรม “บาปมิตร” เป็นสภาวะที่ทำให้เกิดความหลง
เห็นบาปเป็นบุญเครื่องไล่หนูสีขาว เห็นอกุศลเป็นกุศล เห็นความลวง (delusion) เป็น
ความจริง (truth) เห็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ
กัลยาณมิตร กับ บาปมิตร จึงเสมือนเป็นเงาของกันและกัน เช่น
พ่อแม่มีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรของลูก แต่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามใจ
กัลยาณบัตร
บาปมิตร
จนขาดความสำนึกเรื่องดีชั่ว แสดงว่าพ่อแม่แสดงบทบาปมิตรไป
พร้อมเสร็จ
ครูอาจารย์มีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ แต่ครูอาจารย์ที่
สอนลูกศิษย์จนกระ'ชั่งหลงรู้ เครื่องไล่หนูและแมลง ไม่รู้ความแตกด่างของความจริงกับ
ความลวง (turth and delusion) ครูอาจารย์นั้นก็กำหนดบทบาทของ
บาปมิตรด้วย
นักบวช เครื่องไล่หนูนำเข้า (ภิกษุ) เป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัท แต่ถ้ากลับ
นำพุทธบริษัทหลงทางไร้ปัญญา ยิ่งลุ่มหลงไสยศาสตร์มากขึ้น ภิกษุ
ก็ทำหน้าที่บาปมิตรด้วย
ตัวเราเอง น่าจะเป็นกัลยาณมิตรของตนเอง แต่ถ้า
ประพฤติตนไปในทางตร พึ่งตนเองไม่ได้เพราะไม,รู้วิธีตับทุกข์
ตนเองก็มีตนเองเป็นบาปมิตร ยิ่งอยู่นานยิ่งทุกข์มาก

เครื่องไล่หนู

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การดักหนู และ การกำจัดหนูด้วยวิธีทางธรรมชาติ

รู้จักดีว่าเลขาฯ เป็นคนเรียบร้อย แต่งเนื้อแต่งตัวมิดชิดเป็นนิสัย แล้วไอ้เรื่องแต่งที่ออกงานเนี่ย มันน่าหวาดเสียว แถมแฟนก็ทั้งหวงทั้งขี้หึง ด้วย มิไปกันใหญ่หรือแต่พูดอะไรไม่ออก เมื่อเลขาฯ มาถามว่าจะให้ทำยังไงดี ไม่อยาก ไป กำจัดหนูแต่กลัวว่านายจะได้รับผลกระทบ เพราะเป็นคำสั่งแกมขอร้องมาจาก เบื้องบนอีกทีก็ต้องตอบไปว่า แล้วแต่ตัดสินใจเองแล้วกันไปได้ก็ไปไปไม,ได้ก็ ไม่ต้องไป ไม่ต้องวิตกถึงนายเธอจึงต้องอ้างกับทางนั้นไปว่า คุณแม่ไม่ยินยอมให้แต่งตัวอย่างนั้น ต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคนที่ฮึ่ม ๆ ว่ายังไงก็ไม่ยอมนั้นใช่ใคร หวานใจของเธอเองงานนี้นายโดนแชวขนาดหนักว่า หวงเลขาฯ เอาไว้กินเอง แก้ตัวยังไง ก็ไม่มีใครฟังบางทีลูกค้าหรือแขกชวนกินข้าวแล้วเชิญเลขาฯ ด้วย ก็ต้องเอาไป ในโต๊ะอาหาร จะพูดจาจีบเลขาฯ ยังไงก็เรื่องของเขา ให้มันดูดี'ไม่ น่าเกลียดเป็นใซได้แต่หากหลังอาหาร ต้องมีการนั่งดื่มหรือฟังเพลงกันบ้างนิดหน่อย แล้วบทบาทของแขกหรือลูกค้าค่อนข้างหนักไปทางนักเที่ยวเลานจ์กับผู้ หญิงนั่งดื่มทั่วไป แล้วแสดงบทเดียวกับเลขาฯก็จะส่งซิกเป็นสัญญาณให้ปลีกตัวกลับไปก่อน แบบว่าบัวไม่ซานี้า ไม่ขุ่น พอถูกถามว่า อ้าว เลขาฯ หายไปไหน ก็บอกว่าคงได้เวลาแฟนเขา มารับน่ะก็แบบเนียะทุกทีก็ดีไปอย่างจะได้ไม่เป็นห่วงกลับดึกๆดื่นๆ แต่ในใจนึกด่าว่า ไอ้ห่...นี่เลขาฯ นะเว้ย ไม่ใช่ผู้หญิงนั่งชั่วโมง ไม่ รู้จักให้เกียรติกันชะบ้างแบบนี้ก็ถูกนินทาอีกว่า ทั้งหึงและหวงเลขาฯ จะบ้ากันแล้วรึไงวะก็เจอมามากเจอมาเยอะ นับแล้วก็มีเลขาฯ ร่วมสิบ บางคนจาก เลขาฯ ธรรมดา แทบจะกลายมาเป็นเลขาฯ ส่วนตัวก็ยังคงต้องทำงานในฐานะมีอปีนรับจ้างเขาต่อไป เลิกทำเมื่อไหร่ ถอดปีนเมื่อไหร่ถึงจะเลิกมีเลขาฯ เมื่อนั้นแด่เธอทั้งหมด ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจากบริษัทเก่าที่เธอลาออกมาไม่เท่าไหร่ ซึ่งก็ไกลบ้านเธออยู่ดีเธอว่าไม่เป็นไร ไม่มีปัญหา ที่เคยพูดเรื่องไกลบ้านนั้น ก็แค่ข้ออ้าง เครื่องไล่หนูราคา ในการเปลี่ยนงานข้อหนึ่งเท่านั้น จริง ๆ น่ะไม'ใช่เรื่องสำคัญเท่าใดงั้นเป็นอันว่า นายกับเลขาฯ ได้นั่งทำงานร่วมกันเป็นเรื่องเป็นราวเสียที ไล่หนูในรถยนต์อยู่ใกล้กันได้ไม่ถึงปี ก็มีงานใหม่เข้ามาอีก หลายคนหลายหน้าที่หาได้หมด พอทำกันไปสักพัก ก็เริ่มมีช่องโหว่ หรือน่าจะเรียกว่าความอ่อนแอของจุดเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับระบบภาย ในมันต้องมีคนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อเชื่อมต่อ เพื่อดูแลลูกค้าไล่หนูไฟฟ้า  ให้เกิดความพอใจ ไม่ใช่เมื่อการปิดการขายสิ้นสุด ลูกค้าจะต้องวิ่งหาพนัก งานคน'โน้น'ทีคน’นี้ทีต้องหาคนที่ดูแลลูกค้า คนเดียวก็พอ ลูกค้ามีอะไรก็โทร.มาหาคน นี้หรือผู้ช่วยจะดูแลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ


เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ให้เราสังเกตุดีๆว่า หนูทั่วไปจะถ่ายมูลและแพร่เชื้อโรคอย่างรวดเร็วในช่วงหน้าฝน

ในขณะเดียวกัน เลขาฯ ก็สามารถสร้างสิ่งตรงกันข้ามให้นายได้เช่น เดียวกัน หากเรื่องพูดจา การมีมนุ'ษยสัมพันธ์ ความอ่อนหวาน ความอดทน ไม่ดีพอ มันจะสะท้อนภาพลักษณ์ของนายด้วยที่เห็นอยู่เยอะในบริษัทนี้ มีเลขาฯ มากหน้าหลายตา ตั้งแต่เลขาฯ นายใหญ่ ไปจนเลขาฯ ระดับมือรองหลคน เรื่อยเไปถึงเลขาฯ วงจรเครื่องไล่หนู  ของระดับ ผู้จัดการฝ่าย ความสามารถก็ลดหลั่นกันไป แต่ละคนก็มีจุดเด่นบ้างไม่เด่นบ้างทั้งในเรื่องงาน เรื่องบุคลิกเลขาฯ ของเราไม,ต้องไปแข่งขัน หรือสร้างจุดเด่นใด ๆ ให้ผู้'คน'ฑํ่ลือ เอาแค่มนุษยสัมพันธ์ ความอ่อนหวาน คล่องแคล่ว ทำตัวให้คนอื่นยอม ร้บให้ได้ แค่นั้นเป็นพอส่วนเรื่องงาน เดี๋ยวนายจะค่อย ๆ ฝึกปรือให้เอง ไม่ต้องวิตกทุกข์ ร้อนว่านายจะผิดหวังว่าฝืมือไม่เจ๋งพอส่หนังสือให้เล่ม บอกว่าเอาไปอ่านดู แล้วจะรู้จักนายได้ดี เร็วขึ้น ด้วย โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาอ่านนาย ว่าเป็นคนยังไง สไตล้!หนหนังสือเล่มนี้จะบอกไว้หมด แม้แต่ประวัติความเป็นมา หลาก หลายแง่มุม เป็นเรื่องจริงที่เขียนเอง พิมพ์ขายมาเกือบสิบครั้งแล้วอ่านจบแล้วรับรองว่า จะสามารถทำงานกันได้อย่างราบรื่นและเข้า ขากันได้ไม่ยากเย็นเลย อุปกรณ์ไล่หนู ย่นเวลาที่ต้องศึกษากันนาน ๆเธออ่านแล้วก็แอบมาถามว่า หยั่งเธอไม่รู้ว่าจะโง่เกินไปหรือเปล่า หากเราจะเมตตาสอนสั่งเธอเหมือนหลาย ๆ คนในหนังสือนั้นตอบไปว่า ไม่มืใครจะโง,เกินเรียนหรอก มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ต่างหาก เรื่องหวงวิชาน่ะไม่มือยู่แล้ว รับไปได้มากเท่าไหร่ นายก็เบาแรง ไปได้มากขึ้น มาทดลองกันดูก็ได้หลังจากนั้นก็เริ่มทำไปสอนไป ตามจังหวะและโอกาสที่อำนวย ว่ากันตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆด้แก่ แป้ง น้อย ๆ ที่เธอเองก็ไม่คิดว่าเนี่ยะต้องเป็น ยาเบื่อหนู งานและความสามารถของเลขาฯ ด้วยเหรอเช่น เราสอนว่า ให้จดจำขึ้นใจเลยว่า บรรดาคีย์แมนที่เข้ามาหานาย ในห้องนั้น ดื่มอะไร แบบไหน คนนี้ชอบกาแฟ คนนั้นชา คน,นั้น'นาเย็น หรือ ซอฟต์ดริ๊งก์ จำให้ได้ถ้าเป็นกาแฟละก็ จำให้ลึกกว่านั้น คือใครชอบกาแฟแบบไหน คนนี้หวานจัด นํ้าตาลกี่ก้อน ใส่คอฟพัเมตด้วยหรือไม่ กาแฟของนายเองก็พิเศษอยู่แล้ว คือเป็นกาแฟต้ม ไม่ใช่กาแฟ
                       
วิธีไล่หนู

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เทคนิคการซ่อนเครื่องไล่นกไว้ในสวนให้ได้ผลกลับมามองผู้จัดการที่แก่กล้าด้วยประสบการณ์ มากกว่ารุ่นน้อง ๆ ก็จริง แต่บางมุมบางแง่ สื่อกันยังไม่ดีพอ ต้องหาทางแก้ไขไฟฟ้าก่อนที่จะกลาย เป็นซ่องว่างระหว่างความรู้และประสบการณ์วันหนึ่งจึงเรียกเธอมาแล้วบอกว่า เธอต้องไปเรียนไปเข้าคอร์ส ที่ คิดไว้อยากให้ไปเรียนคือมินิ เอ็มบีเอ มันเป็นอะไรที่ใหม่และเข้าท่าที่สฺด พวงน้น อธิบายหว่านล้อมอยู่เป็นนานกว่าจะชักจูงเธอได้ให้ตกลง เพราะไม่ ใช่วันเดียว แต่หลายวันข้ออ้างที่เป็นความจริงคือ เธอมาท่างานเช้าตามเวลา แต่กว่าจะกลับ ไม่ตํ่ากว่าสองสามทุ่มทุกวัน จะมิหยุดก็แค่วันอาทิตย์ งานมันเยอะจนทำ ไม่ทัน แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนไม่เป็นไร หาคนมาช่วย ถ่ายงานออกจากเธอบ้างให้มากที่สฺดเท่าที่จะท่าได้ไอ้นั่นก็ให้คนนั้นทำ เครื่องไล่นกไฟฟ้า  ไอ้'นึ่ก็ให้'คน'น'ทำ ลดโหลดไปให้ได้เยอะ กว่าเธอจะยอมไปสมัครก็กินเวลานานโข งานนี้นายอนุมัติให้ใช้เงิน บริษัทไปเรียนตกเย็นยังไม่ถึงเวลาเลิกงานก็ไปได้เลย ฝากฝังมือรองให้ดูแลแทน ไป ไม่ได้หยั่งใจก็ไม่ต้องคิดมาก อีกหน่อยก็เช้าที่เข้าทางเองแหละระหว่างที่เธอเรียนก็เริ่มลังเกตความเปลี่ยนแปลง มันได้ผลแฮะ เริ่มมีอะไรทิละนิดออกมาจากคำพูด ซึ่งมันสะท้อนออกจากความ คิดที่เริ่มเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเรียนจบ เห็นได้เลยหลังจากนั้นว่าแนวคิดในเรื่องธุรกิจ และการตลาดเปลี่ยนไป จากคอนเซอร์เวทิฟ กลายมาเป็นแอ็กเกรสซีฟ วิวัฒนาการและมุมมองต่าง ๆ กว้างไกลขึ้นมีโอกาสเมื่อไหร่ที่ฝรั่งมังค่าที่ค้าฃายติดต่อกันมันเชิญไปดูงาน ไป ประชุม ก็บอกมันไปว่าไม่สะดวกที่จะไป จะส่งมือขวาผู้จัดการคนนี้!ปแทนไหน ๆ ระบบไล่นกนกพิราบ  ก็ส่งไปเรียนแล้ว ก็ควรจะให้ไปเมืองนอก ดูอะไร ๆ ที่มัน ใหม่ ๆ ไม่เคยเห็น เปิดหูเปิดตา จดจำเอามาแอพพลายให้กับธุรกิจที่ทำ จะได้เป็นอะไรที่ทำให้เธอได้พัฒนาขึ้นบางครั้งส่งไปคนเดียวมั่ง 'ส่งไปเป็นฝูงบ้าง ตามแต่โอกาสและจังหวะ ไล่นกด้วยเสียง  จะอำนวยมันได้ผลสมใจ น้องใหม่วงการอย่างเรากลายเป็นมายืนอยู่แนวหน้า ในเวลาไม่กี่ปีมันน่าหมั่นไส้ปนอิจฉาเล็ก ๆไม่ช้าไม่นาน ยุทธการซื้อตัวก็เกิดขึ้น ไม่เว้นตั้งแต่ผู้จัดการไปถึง คีย์แมนระดับบนระดับล่าง กะว่าเรียนลัดแบบไม่ต้องลงทุนสร้าง ได้ไปก็ ใช้ได้เต็มสูบว่างั้นเหอะก็พอจะซื้อไปได้บ้าง สำหรับลูกน้องระดับล่าง ๆ แค่บางคน ที่ดูแล้ว ก็เต็มใจให้ไป เพราะรู้ว่าคนซื้อก็คงไม่ได้อะไรที่คุ้มค่าแน่คนอื่น ๆ ที่ใจมันถึงกันหมดแล้ว ยากที่จะซื้อไปได้กิจการรอด วิกฤตค่าเงินบาทไปได้แบบโชคเข้าข้างจริง ๆ ถ้านาย ใหญ่ใจไม่ถึง สั่งหยุดและชะลอทุกอย่างไว้ ก็ไม่รู้ว่ากิจการที่ทำ วงจรไล่นก  อะไรมัน จะเกิดขึ้น'ประกอบกับเจอลูกน้องบ้าบิ่น ก็รวมหัวใจสิงห์กันทั้งทีม ช่องการ ตลาดที่ยังไม่มืใครทำ จึงผงาดฝ่ามรสุมไปได้อย่างสง่างามงานนี้เธอจึงแจ้งเกิดได้อย่างแน่นอนและมั่นคง จากเลขาฯ ผู้คล่อง แคล1ว ว่องไวในบุคลิกภายนอก ส่วนภายในพิสูจน์แล้ว ว่าแข็งแกร่งและ อดทนจับติดอาวุธทางวิสัยทัศน์ ทางวิชาการความรู้ใหม่เข้าไป พร้อม ๆ กับอาบบ่มรมควันด้วยประสบการณ์ ปัญหาและสถานการณ์!นทุกรูปแบบเธอก็เป็นนักรบที่มืสืมือ พร้อมที่จะสั่งให้ไปเผชิญศึกได้ทุกสมร- ภูมิ

วิธีไล่นก