วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีไล่หนู ด้วยสมุนไพร ไล่หนูได้ง่ายๆ เพียงแค่ของใกล้ตัว

เฃาด้วย โอกาสเดียวที่คุณมีก็คอ  ไล่หนู ขายให้กับคนที่ขอบการเปลี่ยนแปลงคนที่ขอบของใหม่ ผู้ซึ่งกำลังมองหาลิ่งที่คุณขายจริงๆ แล้วคุณก็ตั้งความหวังว่าความคิดนี้จะแพร่กระจายออกไป จากผู้ที่ยอมรับในตอนด้นไปถึงกลุ่มที่เหล้อในเส้นโค้ง หลังจากที่กลุ่มคนที่ยอมรับในตอนด้นครอบครองสิ่งที่คุณขายแล้ว พวกเขา จะเป็นพวกเดียวที่จะ ขาย มันต่อไปให้กับกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ยอมรับในตอนต้นและในภายหลัง...ไม่ใข่คุณและพวกเขาจะ ขาย มันได้น้อยมาก (มัวร์ได้พูดโดยละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไปตลอดเส้นโค้งที่เหล้อ ผมขอแนะนำให้อ่านหนังล้อของเขา)คุณต้องออกแบบสินค้าให้โดดเด่นพอที่จะดึงดูดกลุ่มคนที่ยอมรับในตอนต้น...แต่ต้องยืดหยุ่นพอและดึงดูดใจมากพอ ที่พวกที่ยอมรับเหล่านั้นจะไม่ลำบากในการกระจายความคิดนี้ไปลู่คนที่เหล้อในเส้นโค้งกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลมีราคาดึงดูดใจมาห้าปีแล้ว ในตอนด้นมีเพียงพวกที่ขอบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมีอ กับพวกที่ขอบคอมพิว-เตอร์เท่านั้นที่ซี้อมัน กล้องดิจิตอลค่อนข้างใข้ยากและคุณภาพไม่ค่อยดีนัก ยาเบื่อหนู  ผู้ผลิตกล้องระบบนี้หมกมุ่นอยู่กับการคิดหาวิธืแก้ไขปัญหาทั้งลองอย่างนี้มานานแล้ว และรางวัลที่ได้รับคิอยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากกล้องดิจิตอลกำลังเข้ามาแทนที่กล้องที่ใข้พีล์ม การแทนที่กันนี้ไม่ได้เป็นผลพวงมาจากการวางแผนโฆษณาที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทขายกล้อง แต่มันเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการที่กลุ่มคนที่ยอมรับในตอนต้นประสบ  ความสำเร็จในการ ขาย กล้องให้กับเพื่อนฝูงของพวกเขากล้องดิจิตอลแพร่หลายเพราะมันให้ความสะดวกสบาย และได้เปรียบเรื่องราคาเหนือกล้องที่ใช้ฟิล์ม ที่ดิยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ข้อดิเหล่านี้ของมันเห็นได้ชัดเจน พูดถึงได้ง่าย สาธิตง่าย และมันจะอ้อนวอนขอให้พูดถึงมันทุกครั้ง ที่ผู้ที่ยอมรับ เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ในตอนต้นเห็นหนึ่งในพวกล้าหลังหยิบกล้องที่ใส่ฟิล์มออกมาการทำสินค้าให้โดดเด่นด้วยวิธิการที่ถูกต้องช่วยคุณได้สองอย่างอย่างแรก มันสามารถดึงดูดคนทางด้านซ้ายของเส้นโค้งได้ง่ายขึ้นอีกเยอะ และอย่างที่สอง มันทำให้กลุ่มคนที่ยอมรับในตอนต้นลามารถ ขายสินค้าให้กับพรรคพวกที่เหลือบนเส้นโค้งได้ง่ายขึ้นควาบคิคที่แพร่ทระจาน...ชนะยี่ห้อ (หรอการเสนอสินค้าใหม่) ไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิด ความคิดที่แพร่กระจายปีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าความคิดที่ไม่แพร่กระจาย ผมเรียกความคืดที่แพร่กระจายนี้ว่า ห กำจัดหนู ไอเดยไวรัสคนที่จามฮัดเช้ยคือตัวกระจายไอเดิยไวรัสที่สำคัญ คนเหล่านี้คือผู้เชี่ยวขาญที่จะบอกกับพรรคพวกเพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่เขาชื่นขมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ ที่พวกเขาเช้าใจว่าได้รับมอบอำนาจให้ ขาย คนจามคือคนที่กระจายไอเดิยไวรัสและทำให้มันคงอยู่คนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือคนที่ยอมรับในตอนต้นอาจจะเปีนคนแรกที่ซื้อสินค้าของคุณ แต่ถ้าพวกเขาไม่ใช่คนจาม พวกเขาก็จะไม่ช่วย

เครื่องไล่หนูและแมลงสาบ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ติดตั้งเครื่องไล่หนูอย่างไรให้ได้ผลชรหัสศวสตรส่สวามรารวยคุณไม่ได้อยากรวยเพื่อความสุขของผู้อื่น เสียสละตนเองเพื่อเพื่อนมนุษย์ ซาบซึ้งกับการกุศลและความเสียสละ ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งก็ไม่ได้น่ายกย่องไปกว่าส่วนอื่นคุณอยากจะรวยเพื่อที่จะดื่ม กิน และมีความสุขเมื่อมีโอกาส เพื่อที่จะอยู่ท่ามกลางความงาม ท่องไปในโลกกว้าง หล่อเลี้ยงจิตใจและเพิ่มพูนปัญญา เพื่อที่จะรักคนอื่นและทำสิ่งดีๆแต่จำไว้ว่าการให้ผู้อื่นมากเกินไป ก็ไม่ได้ดีไปกว่าการเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง ทั้งสองอย่างแย่พอๆ กันขจัดความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงอยากให้คุณเสียสละเพื่อผู้อื่น ไม่มีเรื่องแบบนั้นอยู่จริงพระองค์ทรงอยากให้คุณใช้ชีวิตให้เต็มที่ เพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นด้วยคุณจะใช้ชีวิตได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อคุณรวย มันจึงถูกต้องและน่ายกย่องที่คุณจะนึกถึงความรารวยเป็นอันดับแรก แต่จำไว้ว่าสสารด้นแบบต้องการให้ทุกชีวิตดีขึ้น จะแย่ลงไม่ได้  THE NEW SCIENCE OF GETTING RICHสสารจะสร้างสิ่งต่างๆ ไล่หนูบนฝ้า ให้คุณ

แต่จะไม่พรากมาจากคนอื่นเพื่อคุณคุณต้องเลิกคิดเรื่องการแข่งขัน คุณต้องสร้างขึ้นไม่ใช่แก่งแย่งในสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณไม,ต้องไปเอาอะไรของใครมา คุณไม่ต้องต่อรองแบบเอาเป็นเอาตายคุณไม่จำเป็นต้องโกงหรือว่าเอาเปรียบใคร คุณไม่ต้องอยากได้ของคนอื่นหรือจ้องของคนอื่นตาเป็นมัน ไม่มีใครมีสิ่งใดที่คุณไม่อาจมีได้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคุณไม่จำเป็นต้องไป เอาของใครมาคุณจะเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้แข่งขัน แต่ก็มีบางคนเช่นกันที่ได้เงินมามหาศาลทั้งที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่บอกไว้ทางด้านบน ขออธิบายว่าบางครั้งคนเหล่านั้นก็ใข้ความสามารถในการแข่งขันล้วนๆ และอาจไปเกี่ยวพันกับความต้องการที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนหมู่มากของสสารโดยที่ไม่รู้ตัวไบรหัสศาสตรสํทวาชรารวยร็อกกี้เฟลเลอร์    คาร์เนกี้2 มอร์แกน  เป็นตัวแทนของอำนาจเพื่อจัดระบบให้กับอุตสาหกรรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจงานของพวกเขาก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก และวันเวลาของพวกเขาก็หมดไป คนเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือมืความสำคัญในกระบวนการแต่พลังที่ใช้งานพวกเขาก็จะกำจัดพวกเขาออกไปในที่สุดความรวยที่มาจากการแข่งขันนั้นไม่ยั่งยืน  เครื่องไล่หนูราคา วันนี้เป็นของคุณ พรุ่งนี้ก็กลายเป็นของคนอื่น จำไว้ว่าถ้าคุณอยากจะรวยให้ได้แน่ๆ คุณต้องล้มเลิกความคิดที่จะแข่งขันให้หมด ต้องไม่คิดเลยว์ามืเครื่องมืออยู่จำกัด ทันทีที่คุณคิดว่าเงินถูกกักไว้ที่ธนาคาร และคุณต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง คุณจะหล่นลงไปในการแข่งขัน พลังสร้างสรรค์ของคุณจะหายไป และทำให้ทุกอย่างที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วหยุดชะงักอีกด้วย  THE NEW SCIENCE OF GETTING RICHต้องไฝคิดเลยสักฃณะว่ามืเครื่องมืออยู่จำกัดทันทีที่คุณคิดว่าเงินถูกกักใจที่ธนาคาร และคุณต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง คุณจะหล่นลงไปในการแปงฟ้น พสังสร้างสรรค์ฃฮงคุณจะหายไปรู้ไว้ว่าในโลกนี้มีเงินทองจำนวนนับไม่ถ้วนที่ยังไม่ถูกค้นพบ และรู้ไว้ว่าต่อให้ใม่มี มันก็จะถูกสร้างขึ้นจากสสารต้นแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ รู้ไว้ว่าเงินที่คุณต้องการจะมาถึงมือคุณ ต่อให้คนจำนวนนับพันต้องไปขุดทองขึ้นมาจากเหมืองก็ตามอย่ามองไปที่เครื่องมือที่มองเห็นไค้ จงมองไปที่ความมั่งคั่งอันไร้ขีดจำกัดของสสารต้นแบบ และรู้ไว้ว่ามันจะมาถึงมือคุณทันทีที่คุณสามารถรับและใช้งานมันไค้ ไม่มีใครกีดกันคุณจากสิ่งที่เป็นของคุณได้1ชรหัสทาสตรส่ทวานรารวยดังนั้นอย่ายอมให้ตัวเองคิดว่าที่ดินที่ดีที่สุดจะถูกแย่งไปก่อนที่คุณจะสร้างบ้าน อย่ากลัวว่าคุณจะเสียอะไรไปเพราะมีคน “เอาไปก่อน” นั่นไม่มีทางเกิดขึ้น คุณไม่ได้ตามหาอะไรที่คนอื่นครอบครอง แต่คุณสร้างสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมาจากสสารต้นแบบซึ่งมีอยู่ไม่จำกัดจำหลักการพื้นรานสามอย่างไว้เสมอมีสสารที่คิดเองไต้ ซึ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและสสารนี้แทรกซึมอยู่ข้างใน ตลอด และระหว่างจักรวาลความคิดของสสารนี้สร้างสิ่งที่มันคิดขึ้นมาเราสามารถคิดอะไรๆ ขึ้นมาและปลูกฝังมันลงไปในสสารต้นแบบ ทำให้สิ่งที่คิดไว้เป็นจรงไต้6ความรารวยมาได้อย่าป้ใรมื่อบอกว่าคุณไม่ต้องต่อรองอย่างเอาเป็นเอาตาย นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องต่อรองเลย แต่หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องไร้ซึ่งความยุติธรรม ไม่ต้องพยายามให้ไต้มาโดยที่ไม่เสียอะไรไป แต่คุณให้ทุกๆ คนมากกว่าที่รับมาไต้คุณไม่อาจให้เงินทองกับผู้อื่นมากกว่าที่ไต้รับมาจากเขา แต่คุณสามารถให้ประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าได้ 
THE NEW SCIENCE OF GETTING RICH กระดาษและหมึกของหนังสือเล่มนี้อาจมีค่าไม่เท่ากับเงินที่คุณจ่ายไปเพื่อซื้อมันมา แต่เนื้อหาของมันจะทำให้คุณได้เงินทองมากมาย คุณไม่ได้ถูกคนขายหลอก เขาให้ประโยชน์ใช้สอยกับ คุณมากกว่าเงินที่คุณต้อง เสียไปถ้าคุณมึภาพเขียนมีมูลค่าหลายพันเหรียญอยู่ แล้วนำไปแลกกับขนสัตว์มูลค่า 500 เหรียญของซาวเอสกิโมก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะภาพวาดไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเขาแต่ถ้าคุณให้ปีนมูลค่า เครื่องไล่หนูไฟฟ้า 50 เหรียญไปแทน ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดี เพราะเขาเอาปีนนั้นไปใช้งานได้ ทำให้ได้ขนสัตว์และอาหารเพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น รารวยขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนจากการแข่งขันมาเป็นการสร้างสรรค์จงสำรวจธุรกิจของคุณให้ถี่ถ้วนถ้าคุณขายอะไรให้ใครแล้วมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตของเขามากเกินกว่าสิ่งที่เขาให้คุณมาเพื่อตอบแทน คุณก็ควรจะเลิกทำไชรหัสศาสตรสํยวาชรารวยคุณไม่จำเป็นต้องเอาเปรียบใคร แต่ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่เอาเ!รียบคนอื่นก็ให้เลิกโดยด่วนคุณไม่สามารถให้เงินทองคนอื่นมากกว่าที่ใด่รับมาจากเฃา แด่คุณสามารถให้ประโยซน วงจรเครื่องไล่หนู ซ้สอยที่มากกว่าใด่ทำให้ทุกๆ คนไต้ประโยชน์จากคุณ มากกว่าเงินที่ไต้รับจากเขา นั่นหมายความว่าธุรกิจของคุณทำให้ทุกคนมีซีวิตที่ดีขึ้นถ้ามีคนทำงานให้กับคุณ คุณจะต้องไต้อะไรจากเขามากกว่าค่าแรงที่คุณจ่ายไป แต่ธุรกิจของคุณควรจะเปิดโอกาสให้เขาก้าวหน้าได้ เพื่อที่ลูกจ้างของคุณจะพัฒนาไต้ทุกๆ วัน ถ้าหากว่าเขาต้องการ แต่ถ้าคุณให้โอกาสแล้วเขาไม่ทำ นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของคุณ 

THE NEW SCIENCE OF GETTING RICHคุณสร้างความรารวยขึ้นมาได้จากสสารต้นแบบซึ่งอยู่รอบๆ ตัวคุณ แต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาต่อหน้าต่อตาคุณเช่น หากคุณอยากได้จักรเย็บผ้า ก็ใช่ว่าคุณจะปลูกฝังความคิดเรื่องจักรเย็บผ้าให้กับสสารต้นแบบจนกระทั่งมันปรากฏขึ้นมาได้เองตรงหน้าโดยที่ไม่ต้องสร้างขึ้น ยาเบื่อหนู  ถ้าคุณอยากได้จักรเย็บผ้า จงนึกภาพว่ามันกำลังถูกสร้างขึ้นและกำลังจะมาถึงคุณ เมื่อคิดแบบนี้แล้ว เชื่อให้หมดใจโดยปราศจากข้อสงลัยว่าจักรเย็บผ้ากำลังเดินทางมา อย่าพูดหรือคิดอะไรอย่างอื่นนอกจากนี้ ทำเหมือนกับว่ามันเป็นของคุณแล้วทั้งหมดก็คือการแสดงอยกใดยฝานคนพระเจ้าทรงต้องการใฟ้คนที่สามารถเล่นดนตรี มีเปียโน หรือเครื่องดนตรีอื่นๆ มีหนทางที่จะปีกปรือความสามารถใหถึงที่สุด

เครื่องไล่หนู

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เครื่องไล่หนูที่ดี ต้องมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายใน ตอนที่ 2


“ใช่แล้ว มันลงตัวมาก” มันทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีว่า ร้านอาหารนี้น่ะดีกว่าที่ไหนก็ตามที่ไมค์น่าจะหาได้หลายเท่าเลย เขาคงจะได้สถานที่จัดงานเป็นมุมหนึ่งของผับไอริช “ผมไม่เห็นวี่แววว่าจะมีอีเวนต์ของฝรั่งเศสจัดขึ้นที่นึ่เลย จะว่าไป...” ผมพูด “คุณไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเพื่อนร่วมชาติของคุณกำลังทำอะไรที่ไหนกันอยู่"“ไม1ละ แต่ฉันอ่านเจอในเลอ มองด์    เกี่ยวกับวิศวกรชาวฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งที่มาเยือนบอสตันอย่างเป็นทางการอะไรทำนองนี้"ถึงตาผมล้อเลียนบ้างละ วิศวกรฝรั่งเศสเนึ่ยนะ เอนจิเนียริคัสแกลลิคัส น่าจะเป็นสายพันธุที่เซ็กชี่น้อยที่สุดบนโลกนี้แล้ว วงจรเครื่องไล่หนูและแมลงสาบ  เป็นที่สะดุดตาทันทีเพราะทรงผมสุดเห1ย เสื้อเชิ้ตกับเนกไทที่ไม่เข้ากัน และรูปร่างของชายผู้ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวจากการคิดคำนวณปริมาณนํ้าหนักของคอนกรีต ไม1มีทางที่พวกเขาจะดึงดูดความสนใจชาวบอสตันเป็นโขยงได้กับอีแค่การมาดูงานที่เมืองนี้'‘นม-ร์ซี...ขอบคุณ'นะ เอโลดี” ผมพูด “คุณทำให้ผมมีความสุข"เข้าวันถัดมา อะไรๆ ก็ยังไปได้สวยอยู่ ผมหยิบทีเชิ้ตทีสังไว้ออกมา  และไปรายงานตัวกับคุณแรนดาห์วา ที่ตอนนี้ยืนยันให้เรียกเขาว่า “บาบาร์” เขาบอกว่าเป็นซื่อเล่นที่ภรรยาเขาเรียก ผมไม่กล้าถามว่าส่วนไหนในรูปร่างอ้วนเตี้ยของเขาที่คล้ายกับเจ้าช้างบาบาร์  ในการ์ตูนเมื่อผมไปถึงร้านอาหารประมาณสิบเอ็ดโมง เขากำลังคุยอยู่กับชายผิวขาวร่างใหญ่ชี่งดูไม่เหมือนคนที่เข้ามาสั่งชาเครื่องเทศดื่มสักถ้วยเลย “ขอโทษครีบ ผมรู้ว่าคุณพูดถูก” บาบาร์เป็นคนพูด แต่ชายคนนั้นก็ยังโวยวายใส่เขาไม1หยุดด้วยสำเนียงต่างชาติ อาจจะเป็นอิตาเลียนมั้งหวังว่าคงไม่ใช่พวกซิชิเลียน แต่ไม่ใช่หรอกครับ บาบาร์บอกผมเมื่อชายคนนั้นกลับไปแล้วว่าเขาเป็นผู้จัดการบาร์ไวน์ฝังตรงข้าม แล้วเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่งานปาร์ตี้นํ้าซาแบบกะทันหันของเรามาซนเข้ากับชั่วโมงโปรโมชั่นฃองร้านเขาพอดีตามปกติบาร์และร้านอาหารจะเตือนกันและกันล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระ  พิเศษของแต่ละร้านน่ะ“ไม่เป็นไรน่า” บาบาร์พูด โบกนิ้วที่สวมแหวนของเขา ไล่หนูในรถยนต์ ไปมากลางอากาศ “ผมบอกเขาแล้วว่าคุณถูกปฏิเสธมาจากสมาคมไอริชอเมริกันและเรื่องคุณเหมือนจะโดนต่อต้านจากคนทั้งเมืองน่ะ"“ทั้งเมืองเลยเหรอครับ มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นอีกเหรอครับ”“อ้อ ผมก็แค่,พูด'โมไป'น่ะ คุณรู้มั้ยว่าทุกอย่างในอเมริกาจะต้องใหญ่เวอร์กว่าปกติ อย่าห่วงเลย มาดื่มซาสักถ้วยเถอะ”เขาพูดถูก เมื่อผมนั่งลงและทำตัวเองให้อุ่นด้วยชานม ความกังวลทั้งหลายของผมก็โบยบินไปเหมือนลมหายใจของผู้คนที่เดินผ่านหน้าต่างร้านอาหาร หลายๆ คนเช่นพวกคนทำงานออฟฟิศหยุดอ่านโปสเตอร์ของเราและมองเข้ามาข้างในบาบาร์วางกระดาษกองหนึ่งบนโต๊ะผม“ป้ายบอก” เขาพูด ดึงสามเหลี่ยมเล็กๆ ออกมาจากมุมหนึ่งของหัวกระดาษ “สำหรับเค้ก”กระแสไฟฟ้า

“ว่าไงนะครับ”“เราต้องเขียนป้ายบอกสำหรับเค้ก ผมสั่งส่วนป้ายสำหรับเค้กเฮเซลนัตไว้แล้ว เราจะต้องเสิร์ฟเค้กแต่ละชิ้นบนจานกระดาษใบเล็กพร้อมป้ายบอกที่เขียนว่า ‘คำเตือน อาจมีส่วนผสมของถั่ว’ ”เรื่องนิ้ผมว่าจะต้องเป็นเรื่องล้อเล่นแน่ๆ“ไม่เล่นหรอก” เขายืนกราน “เราอาจจะถูกฟ้องจากใครสักคนที่แพ้ถั่วแล้วมากินเค้กก็ได้นะ หรือถ้าใครสักคนสำลัก เศษถั่วขึ้นมาล่ะเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนป้ายบอกไว้ครับ"“ คลื่นความถี่ไล่หนู ยุง แมลงสาบ แตกแน่นอนอยู่แล้วนึ่ว่าเค้กเฮเซลน้ตก็ต้องมีส่วนผสมจากถั่วนะครับ มันถึงถูกเรียกว่าเค้กเฮเซลน้ตไง” ผมเถียง “ทำไมไม่เขียนว่า‘อาจมีส่วนผสมของเค้ก’ ไว้ด้วยล่ะ"“คุณไม่เคยทำธุรกิจในอฌริกามาก่อนนะพวก” เขาพูดพร้อมวางปากกาด้ามหนึ่งลงบนมือผมการเขียนข้อความเหล่านี้พาผมย้อนกลับไปตอนถูกลงโทษที่โรงเรียนเรื่องส่งจดหมายรักไปให้เด็กผู้หญิงในห้อง มันยังเตือนให้ผมนึกถึงเบอนัวต์ การแปลป้ายชื่อสำหรับเค้กและไส้กรอกตอนอยู่ในปารีสภารกิจของเราทั้งสองอย่างนี้มันไร้สาระ แต่มันอาจจะช่วยผมจากหายนะทางการเงินได้ ผมตั้งหน้าตั้งตาทำงานและคุ้นเคยกับมัน ขณะที่บาบาร์คอยทำให้ผมสนุกด้วยการเล่าเรื่องเกมกอล์ฟของเขากับนายกเทศมนตรีให้ฟัง ซึ่งเช่นเคยครับ เขาแพไปหนึ่งหลุม เป็นวิธีที่ทำให้นายกเทศมนตรีรู้สึกดีมากพอที,จะให้สัญญาว่า คณะกรรมการลงคะแนนสำหรับการแข่งขันเมืองท่องเที่ยวโลกจะมาร่วมงานเลี้ยงนํ้าชานี้ด้วย


คลื่นไล่หนู

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเพิ่มมาตรการป้องกันโรคระบาดหนูภายในประเทศ
ทำงานของผมนะครับ ว่าผมเคยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมาแล้ว” เขาไม1ต้องรู้หรอกว่างานลำสุดของผมน่ะจบลงเมือเซฟฝรั่งเศสคนนั้นพยายามจะยัดคอผมตายด้วยฝักบวบ“โอเค ดีละ เยี่ยมเลย" ไทเลอร์เลื่อนมือไปคลำเมาส์แล้วก็คลิกอย่างเหน็ดเหนื่อยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเขา “ในกรณีนี้ผมมืคำถามสองสามข้อจะถามคุณ แบบสำรวจน่ะ” เขาใส่แว่นสายตาและอ่านจากหน้าจอ “เอาละนะ เริ่มจากข้อแรก ‘คุณมืความเห็นอย่างไรต่อมาตรการป้องกันประเทศของอเมริกา ’ ”“ว่ายังไงนะครับ”“คือหมายความว่าให้คุณแสดงความคิดเห็นต่อประเทศที่ คุณต้องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปอยู่ที่นั่นน่ะ คำแนะนำของผมก็คือพยายามอย่าตอบให้ดูเหมือนผู้ก่อการร้ายมากไปนะ"“โอเค งั้นถ้าบอกว่า  เครื่องไล่หนูราคา  ‘ผมพอใจทุกอย่าง’ ล่ะครับ”“อะไรนะ”'‘ผมพอใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันประเทศครับ”“มันค่อนข้างสั้นอ ยู่นะ”“แต่ผมไม1รู้จะพูดอะไรนี่ครับ” ผมไม,ได้อยากจะทะเล่อทะส่าตอบออกไปหรอกว่า มันเป็นความคิดบรมเจํงแค1ไหนในการห้ามผู้คนพกพายาสีฟนฃื้นเครื่องบินน่ะ“ถ้าคุณยืนยันละก็นะ” เขาใช้สองนิ้วพิมพ์คำตอบลงไป และเริ่มอ่านค่าถามอีกครั้ง ‘“คุณมีความเห็นอย่างไรต่อการฟืนฟู...

”’ เขาทำท่าหมดพลังลงกลางคัน หายใจเฮือกใหญ่เข้าไป และพูดต่อ ‘“...ต่อการฟืนฟูความเลื่อมใสในศาสนาของคนอเมริกัน' ความเลื่อมใสในศาสนามันมีคำนี้อยู่ด้วยหรือเนื่ย’’ว้าว ปัญหาเชาวน์อีกข้อหนึ่งแล้ว ผมคิดคำตอบอย่างระมัดระวัง  “คือว่าถ้าผมสามารถอ้างอิงคำพูดของจอร์จ ไมเคืลใต้'นะครับผมคิดว่าเขานับถือนิกายกรีกออร์โธดอกซ์..“ลองว่ามาชิ”“ยู ก็อตตา แฮฟ เฟธ ...คุณต้องมีศรัทธา”“ว่าไงนะ”“ยู ก็อตตา แฮฟ เฟธ มันเป็นคำพูดที่อยู่ในเพลงน่ะครับ”“คุณอยากให้ผมพิมพ์ลงไปตามนี้แน่นะ”“ใช่ครับ ไดโปรด เครื่องไล่หนูไฟฟ้า แต่บางทีคุณน่าจะละส่วนที่เกี่ยวกับจอร์จไมเคิลไวไม่ต้องพูด และเปลี่ยนจากคำว่า ‘ก็อตตา’ เป็น ‘ก็อต ทู’ ให้ถูกหลักภาษาน่ะครับ”ไทเลอร์พยักหน้าโดยดีแล้วก็พิมพ์ลงไป“เอาละ ข้อสุดท้ายแล้ว ผมสัญญา” เขากล่าว “'คุณคิดอย่างไรต่อนโยบายต่างประเทศของอเมริกา’”เขาเห็นผมทำหน้าเหวอจึงพยักหน้ายืนยัน โอ ใช่ สงครามระเบิดนิวเคลียร์ตอนนั้นไงก็เหมือนกับชาวอังกฤษทุกคน” ในที่สุดผมก็ตอบออกมา “ผมรู้สืกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชาวอเมริกันได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองและช่วยเราปลดปล่อยยุโรป” และคุณยายของผมได้ฝากขอบคุณเรื่องถุงน่องด้วย ผมคิดไทเลอร์ยักไหล่และพิมพ์คำตอบของผมลงสายด่วนฮอตไลน้ไปยังตึกเพนตากอนหริอที่ไหนสักแห่งที่มันถูกส่งไป“เอาละ คงจะเสร็จเสียที” เขากล่าว “ถ้าคุณผ่านการคัดเลือก ผมจะติดต่อไปนะครับ หรืออาจเป็นใครก็ได้สักคนที่ติดต่อไป ยาเบื่อหนู ซึ่งคงถูกจ้างมาจากข้างนอกอีหรอบเดียวกันละนะ ส่า”ผมหัวเราะ จับมือลา และย่องออกจากประตูก่อนที่เขาจะทำโทษผมด้วยอารมณ์ขันแสนซึมเศร้าของเขาต่อไป มันถึงเวลาที่ผมต้องไปเอากางเกงของผมกลับมาสักที5.“อินสไปร์ แดต

 แอดโมสเหีเยร์20...สูดบรรยากาศนั่นสิ”เพื่อนชาวอเมริกันของผมชื่อเจ้ค เป็นโรคบางอย่างแบบว่า เท่าที่ผมจะคิดหาคำพูดออกคือ ภาวะทางภาษาที่แปลกพิเศษ มันแปลว่าเขาไม,สามารถพูดภาษาอะไรลักอย่างได้เลยน่ะครับไม,หรอก มันก็ไม,ถึงขนาดนั้น ความจริงเขาพูดได้ถึงสองภาษาควบคู่กันไปต่างหาก ทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษ อันเป็นเหตุให้คุณต้องการระบบการฟังแบบสเตอริโออะไรประมาณนั้นอยู่ในหัวของคุณเลยละเพื่อทำความเข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่ สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ เขามักจะออกเสียงคำฝรั่งเศสด้วยสำเนียงแบบอเมริกัน และในทางกลับกันอ เมริกันสำ เนียงฝรั่ง เศสฉะนั้นจริงๆ แล้วเมื่อครู่นี้เขาพูดว่า “อินสไปร์ แดต แอดมอสนฝร...” โชคดีนะเนี่ยที่ผมรู้ภาษาฝรั่งเศสพอที'จะเข้าใจว่า อินสไปร์หมายถึง อังสปีร์ ที่แปลว่าสูดหายใจในภาษาฝรั่งเศสท่ามกลางผมบลอนด์ประบ่าที่เหยียดตรงเป็นแพ เจ้คส่งยิ้มกว้างด้วยความพอใจอย่างไร้มลทินขณะที่เขาสูดอากาศรอบตัวเข้าไปเฮือกใหญ่ คือผมพูดว่าอากาศก็จริง แต่บรรยากาศที่ว่าน่ะมันทั้งชื้นและเต็มไปด้วยควันน่ะครับ มีเนื้อที่อันแสนมีค่าเพียงน้อยนิดสำหรับโมเลกุลของออกซิเจนเกือบสิ่ทุ่มแล้ว ผมโทร.หาเจ้คทันทีที่กลับถึงปารีส และเขาก็บอกให้ผมมาร่วมวงกันบนหลังคาเลย เราขึ้นมาบนนี้เป็นครั้งคราว    Hand-foot-mouth  disease  เพื่อปลีกตัวจากโลกภายนอก และมาพูดจาไร้สาระกันพร้อมกับผู้ช่วยอีกหนึ่งขวดเป็นประจำ ตราบเท่าที่ฝนยังไม,ตกหรืออากาศไม่เย็นเยือกจนเป็น'นาแข็ง มันก็ปลอดภัยใซได้ที่จะปีนออกมาทางช่องแสงบนหลังคาและมาอยู่บนพื้นที่ที่เรียบที่สุดใจกลางหลังคา ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า คุณไม่ได้สะดุดลันหลังคาสักสันตรงที,แผ่นสังกะสีมันช้อนทับกัน และตกตุ้บลงบนถนนข้างล่างจากความสูงหกชั้นเลียก่อนผมกำลังนั่งอยู่บนหลังคาโลหะเย็นเยียบเข้ากระดูก โดยหันหลังพิงแน่นอยู่กับปล่องควันอุ่นๆ ปล่องหนึ่ง มันเป็นมุมโปรดมุมหนึ่งที่เรามาลังสรรค์กัน ปล่องควันปล่องนี้มีแผลพุพองจากรอยไหม้ของบุหรี่ทั้งหลายและเศษซากหมากฝรั่ง แถมยังมีภาพวาดรูปเจ้าแมวแยกเขี้ยวตัวหนึ่งบนผนังฉาบปูนด้วย ราวกับตั้งใจท่าให้แถวนี้มันเป็นกันเองขึ้นท่านองนั้นมีเหตุผลเจํง'ๆ ข้อหนึ่งที,ท่าให้ตรงนี้กลายเป็นมุมโปรดของเราครับ จากตำแหน่งของผมที่เป็นจุดศูนย์รวมความร้อนในตอนกลางวันแสกๆ นี่แหละ ผมได้เห็นภาพทิวทัศน์อันน่าค้นหาแบบจิ๊กชอว์ที่ไม,เป็นรูปเป็นร่างของหลังคาต่างๆ ในปารีส ตึกอพาร์ตเมนต์ทั้งหลายดูเป็นลี เทาหม่นและดูเหมือนกันไปหมดเมื่อมองจากถนน แต่กลับดูเป็นเอกเทศเมื่อมองจากระดับเส้นขอบฟ้า ยังมีพื้นลาดเอียงที่เล่นระดับต่างกันอย่างตุเดือด ช่องแสงบนหลังคาทั้งหลายแหล่ และยังบรรดาดาดฟ้าบนหลังคาที่ต่อเติมแบบผิดระเบียบนั่นด้วย มีอาคารแห่งหนึ่งที่คนที่อยู่ชั้นบนสุดเป็นผู้บุกเบิกอาณานิคมลังกะลีด้วยสนามหญ้าเทียมและต้นปาล์มประดิษฐ์หนึ่งต้น  ไล่แมลงสาบ กับเก้าอี้พลาสติกแบบปรับนอนสองตัวหันไปทางตะวันตกเพื่อรับอาทิตย์อัสดงดวงอาทิตย์หายลับไปนานแล้ว แต่ตอนนี้หอไอเฟลที่อยู่ไกลโพ้นเริ่มจะเรืองรองขึ้นมาราวกับมีหิ่งห้อยที่ตื่นตัวทางเพศเป็นพันล้านตัวมาเข้าร่วมงานประชุม ทุกชั่วโมงตรงเปัะนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนกระทั่งขึ้นมาใหม่ในตอนเช้า แสงเรืองรองของอาคารจะพากันเต้นดิสโกเป็นเวลาห้านาที และไฟสีทองทีกระเพือมไหวก็แสดงให้เห็นว่า ผมกำลังจ้องมองสิ่งที่อาจทำให้แม้แต่บรรดาวิศวกรไฟฟ้าที่เบื่อหน่ายชีวิตที่สุดยังต้องร้อง

“อู้ว,ว,ว”กระนั้นก็ตาม เจ้คไม1ได้สนใจการแสดงเทคโนโลยีดวงไฟของฝรั่งเศสตรงหน้าแต่อย่างใด เขากำลังกอดท่อเหล็กแวววาวท่อหนึ่งที่โค้งขึ้นมาอยู่บนหลังคาจากลานกว้างส่วนกลางของอาคารนี้ มันเป็นช่องลมของระบบเครื่องปรับอากาศในร้านอาหารที่อยู่ชั้นล่างนั่นเอง“สูดกลิ่นนี่สิ” เขาพูดยํ้าขณะยืนด้วยปลายเท้าเพื่อให้จมูกของเขาแนบติดกับปลายท่อทรงเห็ดนี้ให้มากที่สุด “เพียว ปารี...ปารีสแท้ๆ” ใช่ครับ เขากำลังสูดอากาศที่ระบายจากร้านอาหารปารีสที่ว่านั่นจริงๆ เครื่องไล่หนูในรถยนต์ การผสมปนเปของแก๊สหลายชนิดที่มีพิษน้อยกว่าไฟไหม้ที่เหมืองถ่านหินเพียงนิดเดียว และในขณะเดียวกัน เขาก็พ่นควันบุหรี่โกลลัวส์ยี่ห้อดังของฝรั่งเศสออกมาด้วยนี่คงเป็นคำอธิบายเพียงอย่างเดียวต่อความสำเร็จเรื่องผู้หญิงของเขาก็ว่าได้ ผมคิด เวลาที่เขาไม่ได้สวมเสื้อสูทพอลสมืธสีดำที่ยืมผมไปเมื่อสามเดือนที่แล้วและยังไม1ได้เอามาคืน เขาจะดูเหมือนคนที่แต่งตัวในความมืด ฉวยอะไรได้ก็เอามาใส่ ไม,อย่างนั้นก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยั่วยวนใจตรงรอยยิ้มขี้เล่นของเขาและความสามารถในการท่าตัวเป็นไอ้เห่ยที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้เขาก็เพิ่งเปิดประเด็นใหม่ให้กับพฤติกรรมแบบเห่ยๆ อีกจนได้ เรื่องของเรื่องคือฝรั่งเศสได้ประกาศห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทุกแห่ง แม้จะเห็นอยู่ว่ามืนักสูบชาวปารีสจำนวนไม่มากที่เคารพกฎหมายอย่างจริงๆ จังๆ แต่ไอ้เจ้คน่ะ ยังไงก็อยากจะอัดบุหรี่ให้ได้ก่อนที่โลกจะถึงจุดจบ“แวร์จินีอยากให้ฉันหยุดสูบบุหรี่แล้วว'ะ” เขาเล่า “เธอไม่ยอมให้ฉันสูบในอพาร์ตเมนต์เลย เพื่อนเอ๊ย แบบว่าขนาดเอาหัวออกไปสูบข้างนอกหน้าต่างยังไม่ยอม”


เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สมุนไพรไล่หนู สิ่งง่ายๆที่คุณามารถทำเองได้


 นมีบุคลิกภาพอันสูงส่งที่ห่างไกลจากการละทิ้งความไว้วางใจไม่ว่าในทางใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการละทิ้งการรักษาโอกาสของมันการกำหนดผู้สืบทอดของท่านโดยขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง ก็จะมีความถูกต้องแม่นยำพอๆ กับว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะขึ้นอยู่กับเรื่องของความน่าจะเป็นเสมอถ้าเป้าหมายของศาสนาคือการให้ความรู้มนุษย์เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของพวกเขา และถ้าบทบัญญัติ'ของศาสนานั้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ผู้นำก็ต้องปรากฏอยู่ร่วมเสมอกับศาสนาเพื่อปกป้องความต้องการทางวัตถุและทางจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคลและประชาคม และนำทางมนุษยํในความก้าวหน้าสู่เบื้องสูงไม่มีข้อสงสัยว่าอำนาจการปกครองเป็นที่ต้องการเพื่อให้บทบัญญ้ติของพระเจ้า1ได้รับผลสำแจ และรักษาคำสังของพระองค์ และความต้องการนี้บอกเป็นนัยตามลำดับถึงความจำเป็นสำหรับผู้นำและทางนำ สมุนไพรไล่หนู  ผู้ที่1จะ1ช่วยเหลือมนุษย์ ในความเพียรพยายามของพวกเขาและขัดขวางการขาดความตระหนักและความอ่อนแอจากการกระซิบกระชาบของมารอย่างเต็มที่ ในการขาดผู้นำดังกล่าว ศาสนาจะเกิดความคลุมเครือและถูกบิดเบือนโดยทัศนะที่เชื่อในผีสางเทวดาและการทำตามอำเภอใจ และความไว้วางใจของพระเจ้าซึ่งคือศาสนาและการวิวรณ์ก็จะถูกบิดเบือนไปยิ่งกว่านั้น ถ้าท่านศาสดาปล่อยให้บรรดามุสลิมเลือกคอลีฟะฮ์กันเองท่านก็จะต้องกระทำด้วยความชัดเจนอย่างยิ่งและในวิถีทางที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างยิ่งเท่าที,เป็นไปได้ และยังกำหนดกระบวนการที่พวกเขาต้องกระทำตามในการดัดเลือกและกำหนดการเลือกเขากิจการของประชาชาติอิสลามภายหลังการเสียชีวิตของท่านศาสดาไม่ได้อยู่ในความสนใจของพระเจ้าและศาสนทูตของพระองค์หรือ เครื่องไล่หนูราคา  ประซาซนมีสายตายาวไกลกว่าพระเจ้าและศาสนทูตของพระองค์หรือมองเห็นได้ดีกว่า 

ว่าใครสมควรเป็นผู้นำถ้าท่านศาสดาไม่เลือกผู้สืบทอด (คอลีฟะฮ์) ของท่านเอง ทำไมอบูบักรจึงกระทำ และถ้าท่านศาสดากระทำ เพราะเหตุใดผู้ที่ท่านเลือกจึงถูกผลักไปไว้ข้างๆปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกคอลีฟะฮ์บนพื้นฐานการปรึกษาหารือร่วมกันก็คืออิมามต้องเป็นทางนำของประซาชาติอิสลามในทุกเรื่องราวของความรู้ศาสนา อนึ่ง ไม่มีผู้ใดสามารถสงลัยได้ว่าท่านต้องมีความศรัทธาและมีความรับผิดซอบอย่างลึกซึ้งในความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติของพระเจ้า เพราะในการเผชิญกับปัญหาที่สลับซับซ้อนมากมายที่ทำให้มุสลิมมีความต้องการผู้มีอำนาจที่เหมาะสมเพื่อที่จะหันไปสู่ผู้นั้นเพื่อความทางนำที่แน่นอนและเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นผู้สืบทอดของท่านศาสดาต้องเป็นทายาททางความรู้ของท่าน ซึ่งทำให้การหาเอกลักษณ์และการรู้จักผู้สืบทอดของท่านศาสดาเป็นเรื่องที่มีส่1วนสำคัญยิ่งเราได้อธิบายไปแล้วว่าบทบาทพื้นฐานของความบริสุทธิ้ (อิศมะฮ์)ทั้งในท่านศาสดา และผู้นำ (อิมาม) นั้นกำหนดโดยท่านศาสดา ทีนี้บรรดาสาวกของท่านศาสดาซึ่งโดยตัวเองขาดความบรืสุทธึ๋นั้นต้องยึดตัวเองกับการรับรู้ผู้บริสุทธิ้มิใช่หรือยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเป็นสิทธิของมุสลิม ที่พวกเขาเสือผู้สืบทอดของท่านศาสดา สิทธินี้จะถูกจำกัดโดยอุมัรให้แก่คนแค่หกคนได้อย่างไร เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี ทั้งหกคนล้วนมาจากผู้อพยพ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มาจากผู้ช่วยเหลือที่ได้รับเลือกเพื่อแนะนำพวกเขา โองการที่ว่า"และกิจการของพวกเขา พวกเขาปรึกษาหารือระหว่างพวกเขา มีประโยชน์เฉพาะเพื่อชี้ว่าหนึ่งในคุณลักษณะของผู้ศรัทธาคือการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในเสียงส่วนใหญ่ หรือทำให้มีความจำเป็นต้องเชื่อฟังการตัดสินใจของคอลีฟะฮ์ที่ได้รับเลือกโองการไม่ได้พูดแม้แต่สิ่งใดที่เกี่ยวกับวิถีทางที่การปรึกษาหารือจะได้รับการรับรู้ และไม่ว่าการปรากฏตัวของมุสลิมทั้งหมดจะเป็นที่ต้องการหรือไม่แม้แต่ถ้ากฎการปรึกษาหารือ (ชูรอ) ถูกปรับใช้ใ ปัญหาตำแหน่งผู้นำการตัดสินใจต้องได้รับการกระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนทัศนะโดยทั่วไป ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งที่จำกัดอยู่เพียงหกคน

ในการเลือกคนกลุ่มนี้อุมัรเห็นว่าตนเองไม่เหมาะที่จะปรึกษาหารือกับสาวกของท่านศาสดาคนใด เขายังมอบรางวัลเป็นอำนาจในการยับยั้งให้กับอับดุรเราะฮ์มาน บุตรเอาวฟัซึ่งรู้จัก,นดีใ'นความมั่งคั่งทรัพย์สินของเขาอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าถูกต้องจากหลักการของอิสลามได้นอกจากนี้การพิจารณาหารือกันของทั้งหกคนนั้นถูกปกคลุมโดยบรรยากาศการข่มขู่คุกคาม จากคำคั่งที่ให้ลังหารคนที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่เสียเมื่อครั้งที่เลือกอุมรัเป็นคอลีฟะฮ์นั้น อบูบักรไม่ได้ปรึกษาหารือใครหรือมีความชัดเจนเพียงพอว่าเขาทิ้งปัญหาผู้สืบทอดของเขาไวิให้ประชาซนเพื่อพวกเขาจะได้ตัดสินใจ มันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวจริงๆ  วงจรไล่หนู ในส่วนของเขาในเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม หลักการปรึกษาหารือจะก่อผลก็ต่อเมื่อตัวผู้นำเองเรียกให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะในปัญหาต่างๆ อย่างยอดเยี่ยมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับความลัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองที่ผู้นำยอมรับบนการตอบสนองความต้องการของสังคม การปรึกษาหารือที่ตรงประเด็นกับผู้เชี่ยวชาญเกิดขึ้น แต่หลังจากทัศนะของพวกเขาได้ถูกรับฟังแล้วผู้นำเองเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เนื่องจากความรู้ศาสนาของเขามีความเหนือกว่าผู้อื่น และการประกาศของเขาที่ความพึงพอใจจากการสนับสนุนของสาธารณะ มีค่าเพียงพอที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา เอกภาพของทิศทางและความเป็นผู้นำจะต้องได้รับการรักษาไว้ตลอดเวลา เพราะทัศนะที่แตกต่าง ใน  ภาวะที่ขาดผู้นำที่จะตัดสินขั้นสุดท้าย จะทำให้การปกครองเป็นอัมพาต ด้วยเหตุนี้คัมภีร์อัลกุรอานจึงกล่าวว่า"จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และศาสดาของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกันจะทำให้พวเจ้าย่อท้อ และทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย" จะต้องจดจำไว้ด้วยว่าบทอัลชูรอถูกประทานลงมาที่เมืองมักกะฮ์ ณเวลาที่ระบบการปกครองอิสลามยังไม่ได้ก่อรูปขึ้น และในเวลาที'การปกครองของท่านศาสดายังมิได้มืการประชุมปรึกษาหารือตังนั้นโองการที่เกี่ยวกับการประชุมปรึกษาหารือจึงเป็นการล่งเสริมให้ผู้ศรัทธามีการปรึกษาหารือกันทั่วๆ ไป และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองและตำแหน่งผู้นำ มันเกี่ยวข้องกับในทางปฏิบัติเกี่ยกับมุสลิมต่อปัญหาต่างๆที่เผชิญหน้าพวกเขาอยู่ ไม่มืเหตุผลอย่างสิ้นเชิงที่จะอรรถาธิบายโองการว่าเป็นการแทรกแซงการกำหนดตัวคอลีฟะฮ์โดยวิธีการปรึกษาหารือร่วมกันเนื่องจากในช่วงของการประทานโองการ การปกครองอยู่ในมือของท่านศาสดาโดยเฉพาะยิ่งกว่านั้น ส่วนหนึ่งของโองการยํ้าการจัดการประชุมเกี่ยวกับความต้องการในการใช้จ่ายทรัพย์สินของผู้หนึ่ง ในหนทางของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการแต่ไม่ใช่ข้อบังคับอย่างไรก็ตาม  เครื่องไล่แมลงสาบ ความสนใจอื่นๆ คือเถิดขึ้นในบรบทของสงครามของท่านศาสดา บางโองการประกาศต่อมุสลิมโดยทั่วไปและบรรดานักรบในหมู่พวกเขาเป็นการเฉพาะ และอื่นๆ ต่อท่านศาสดาเอง เป็นธรรมดาที่ในบริบทนี้การล่งเสริมการประชุมได้รับการบันดาลใจโดยความเห็นใจสำหรับบรดาผู้ศรัทธา โดยเกี่ยวกับกำลังใจของพวกไม่ใช่ที่ท่านศาลดาถูกบังคับให้กระทำตามทัศนะของผู้ที่ท่านประชุมด้วย เนื่องจากคัมภีร์อัลกุรอานประกาศอย่างชัดเจนว่า"ครั้งเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายให้กับอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย"(บทที่ 3 โองการที่ 159)บริบทนี้ยังซี้แนะว่าการประชุมปรึกษาหารือที่ประยุกต์สู่เรื่องการทหารได้รับความสนใจโดยฉพาะว่าเถิดขึ้นระหว่างสงครามบะตัร เนื่องจากท่านศาสดาประชุมปรึกษาหารือกับบรดาสาวก เกี่ยวกับคำแนะนำในการโจมตีกองคาราวานสินค้าของพวกกุเรชชึ่งนำโดยอบูซุฟยาน ขณะกำลังเดินทางกลับจากซีเรีย ในตอนแรกอบูบักรเสนอความเห็นของตน ซึ่งท่านศาสดาปฏิเสธ จากนั้นจึงเป็นความเห็นของอุมัร ซึ่งถูกปฏิเสธเช่นกันและในที่สุดอัลมิกดาดเสนอความเห็น ซึ่งท่านศาสดายอมรับ


วิธีไล่หนู 

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ดวงตาแห่งปัญญา กับ จิตใจดั่งขุนเขา ( พิเศษ )

                                               

 ....เสียงนันอยู่นันเอง บนต้นไม้ยักษ์ทีมีกิงไม้พันกันไปฟันกันมาแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงานั้น มีนัยน์ตากลมโตสีอำพันคู่หนึ่งทอประกายเจิดจ้าภายใต้เงาไม้มืดมิดปิงเขม้นตาจ้องอีกครั้ง แล้วก็รู้สึกโล่งอก เขาไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะแต่ถ้าเห็นนกฮูก เขาก็รู้ว่าเป็นนกฮูก“ทางของผมถูกปิด ต้นไม้พวกนี้แหละครับที่ทำให้ผมติดอยู่ที่นึ่”ปิงแก้ตัว“ต้นไม้ที่ทำให้เจ้าติดอยู่ที่นึ่ เป็นต้นไม้ที่ทำให้เราอยู่ในที่สูงอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ต้นไม้เหมือนกันหรอกเหรอ” นกฮูกถาม“แล้วยังไงล่ะ” ปิงถามกลับไป นั้าเสียงหงุดหงิดเล็กๆ “พวกนั้นปิดทาง ทำให้ผมไปต่อไม่ไต้”  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า “ถ้าหนทางที่เจ้าเลือกเดินไม่มือุปสรรค เจ้าก็จะไปไม่ถึงไหนเลย”ปิงหมดทางโต้กลับ“เจ้านี่ช่างมืดบอดจนมองไม่เห็นหนทางเอาเลยจริงๆ” นกฮูกพูดต่อนั้าเสียงเนิบนาบ “หนทางที่ว่านี้หาได้เป็นทางเดินธรรมดาไม่ หากเป็นมรรคาทางจิตวิญญาณซื่งมืลมหายใจ ไม่ว่าจะอยู่ภายในตัวเจ้าหรือภายนอก มรรคานั้นจะรอเจ้าอยู่เสมอ จงเปิดรับมัน แล้วมันจะชี้นำและปลดปล่อยพาเจ้าลอยเติบโตขึ้น เจ้าจะไม่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ถูกกดเอาไว้เช่นนี้ และที่เหลือนอกนั้นล้วนเป็นแต่เพียงการดิ้นรนที่ว่างเปล่าทั้งสิ้น”

 ชิน ฒนัปยไนฝืระมหัศปิรรย์น่าสนใจ ปิงคิด ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านกฮูกตัวนี้เป็นนกแก่ๆ ที่ฉลาดเฉลียว ถ้านกถูกช่วยเขาได้ ก็น่าจะดี“จากจุดที,คุณเกาะอยู่นั่น คุณพอจะบอกได้มั้ยว่ามีทางไหนที่ผมพอจะไปได้บ้าง” ปิงถามนกถูกส่ายหัว “การจะเห็นหนทางที่เจ้าควรจะไปนั้น เจ้าต้องถามตัวเอง ขจัดความสับสนทั้งปวงออกไปจากสมอง แล้วฟังเสียงจากใจแห่งตน”“การที่จะรู้ว่าเจ้าคือใครกันแน่ และจะไปสู่เป้าหมายที่เจ้าต้องการอย่างไร เป็นภาพที่แม้แต่คนตาบอดก็มองเห็น”“ผมน่าจะอาสัยตาของคุณได้นะ” ปิงว่า “คุณจะช่วยผมหน่อยได้มั้ย”“เจ้าต้องหาทางของเจ้าเอง” นกฮูกตอบนั้าเสียงของนกฮูกเจือความเหนื่อยหน่าย แต่ก็มีความเมตตาแฝงอยู่“มีเพียงหัวใจของเจ้าเท่านั้น ที่จะเป็นพสังซี้นำทางของเจ้า” นกฮูกพูดต่อ “เจ้าต้องพึ่งตัวเองเหนือทุกอย่าง ทางเดินไปสู่ชีวิตที่มหัศจรรย์นั้นสอนกันไม่ได้ เพราะมันอยู่ในใจอยู่แล้ว โดยมีวิญญาณนั้นเล่าคอยช่วยปันแต่งให้ชัดเจน และเป็นหนทางที่เจ้าต้องเดินตาม”“ถ้าอย่างนั้น จะให้ผมเริ่มตรงไหนดี” ปิงถาม“เริ่มจากจุดที่เจ้ายืนอยู่นั่นแหละ” วงจรไล่หนู นกฮูกอธิบาย “เริ่มด้วยการปลุกหนทางในตัวเจ้าให้ตื่น เจ้าต้องเปิดใจรับหนทางนั้นก่อน จึงจะได้ รับหนทางนั้นมา”“อย่างไรกันแน่” ปิงยังไม,หายงง“ไม,ใช่อย่างไร” นกถูกตอบทันควัน “ต้อง ‘อย่างนี้’” พร้อมกับคำพูดนั้น นกฮูกก็กางปีกออก อุปกรณ์ไล่หนู แล้วพาตัวเองร่อนลงมาจากกิ่งไม้ที่เกาะอยู่ มาหยุดอยู่ตรงหน้าปิง ตีปีกพึ่บพั่บ แล้วใช้จะงอยปากไซ้ขนให้เรียบร้อย“ฝันจะเริ่มไม่ไต้ หากเจ้าไม่เริ่มฝัน” นกถูกอธิบายต่อ “วินาทีนี้แหละเป็นเวลาที่เจ้าต้องเริ่มไขว่คว้าหาตัวตนให้พบ”“มีคนเป็นจำนวนมากที่เฝืารอจังหวะ และสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเริ่มฝัน การรอคอยนั่นแหละที่ผลักไสเหตุการณ์อันพึงปรารถนาให้พ้นตัวเจ้าต้องลงมือก่อน จึงจะไต้เป็นตามใจปรารถนา”แน่นอนปิงไม่เคยรู้เรื่องทำนองนี้มาก่อน“ได้โปรดเถอะ ผมต้องการคำแนะนำของท่านเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ผมต้องการ”“เจ้ารู้มั้ยว่าต้องการจะไปไหนในที่สุด”ปิงแกล้งทำเป็นรู้ดี “พอทราบบ้างแล้วครับ”“ถ้าเจ้าไมรู้ว่าจะไปไหน เจ้าจะเลือกใช้เล้นทางไหน ก็มีค่าเท่ากัน”นกฮูกย่างเท้าก้าวไปช้างหน้าสองสามก้าวก่อนหมุนตัว แม้จะอายุมากแล้ว แต่การขยับตัวของนกฮูกก็งามสง่าเต็มไปด้วยพลัง เขาหันไปมองปิงด้วยสายตาที่แปลกใจนิดๆ“แต่การจะรู้สิ่งที่เจ้าไม่รู้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีเป้าหมาย”ทนนัฉยใฒระนหัศปิ5รย์“ชีวิตที่มีเป้าหมายอย่างนั้นเหรอ”“ชีวิตที่มีเป้าหมายหมายถึง สิ่งที่เจ้าทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกบตัวตนของเจ้า ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ หัวใจที่เปิดกว้าง และสมองที่ตื่นอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนให้พลังที่จะนำทางเราไปสู่ชะตากรรมของเราทุกคน การมีชีวิตที่เราเลือก ไม่ใช่ชีวิตที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม คือการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย”“ถ้าอย่างนั้น การใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายก็คือ สิ่งที่ผมฝันอยากทำละ”“จงเผื่อใจรับความผิดหวังไว้ด้วย” นกฮูกเตือน“คุณนี่ฉลาด แล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆ”ปิงว่า เครื่องไล่หนูราคาถูก “ช่วยสอนผมหน่อยนะครับ”“เราเกรงว่าจะไม่ได้”“แต่ผมอุตส่าห์มาตั้งไกลขนาดนี้แล้ว”“ถ้าเช่นนั้น ก็ฃอให้เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ”“แล้วจะให้ผมทำอะไรล่ะครับ”“ให้เป็นเรื่องของประสบการณ์ก็แล้วกัน ขอให้โชคดี”“เถอะครับ ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับ”“ขอยํ้าอีกครั้ง ขอโทษ ไม่ได้” ทันทีที่พูดจบ นกฮูกก็บินกลับขึ้นไปเกาะกิ่งไม้ตามเดิมปิงอายุยังน้อย และเพราะความอ่อนวัยของเขา การเช้าชี้จึงเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่ง คำปฏิเสธของคนอื่นใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะให้ยอมรับกันได้ง่ายๆ เขาจึงขอร้องอีกครั้ง รู้สึกไม่สบอารมณ์เป็นกำลัง “ไม,”ปิงไม,ยอมลดละ ยังวิงวอนอีกครั้ง“ไม่”แล้วเขาก็อ้อนวอนอีก“ไม่ได้”ขอร้องอีก“ไม,”ฟูมฟายก็แล้ว“ไม่”ตะล่อมก็แล้ว“ไม่”กราบกรานกันก็แล้ว“ไม่”เมื่อนกสูกยืนกระต่ายขาเดียวเช่นนี้ ปิงกลั้นใจพร้อมกับเรมกระโดดขึ้นๆ ลงๆ ไม่ใช่เพราะความหงุดหงิดอย่างที่คุณๆ อาจจะเข้าใจกัน สิ่งที่ปิงกำลังพยายามจะทำด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มีอยู่คือ กระโดดขึ้นไปเกาะกิ่งไม้ที่นกฮูกกำลังเกาะอยู่

ไม่ว่าแขนขาจะเหนื่อยล้าลักเท่าใดก็ตามแต่ปิงจะไม่มีวันยอมแพ้เป็นอันขาดเขาค่อยๆ ไต่ระดับความสูงพร้อมกับการกระโดดแต่ละครั้ง และแต่ละครั้ง ก็เข้าใกล้นกฮูกเข้าไปทุกที ใครจะไปรู้ล่ะ ว่าปิงไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน แต่ไม่ว่ามันจะมาจากไหน เมื่อเวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงปิงก็เริ่มอ่อนแรงลงทุกขณะ  เครื่องไล่หนูบนฝ้า แต่คราวนี้จะไม่มีการเปลี่ยนใจอีก การกระโดดทุกครั้งของปิงทำให้ขยับตัวสูงขึ้นไปทีละนิดและ,นั่นเป็นสิ่งที่ปิงทำเกือบทั้งคืน เขาเผ่ากระโดดอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้ เป้าหมายคือ กิ่งไม้ที่นกฮูกเกาะอยู่นกถูกไม่ได้ใส่ใจ แต่มัววุ่นอยู่กับการตกแต่งขนเป็นครั้งคราว จนกระทั่งการกระโดดครั้งสุดท้ายที่เหมือนปาฏิหาริย์ ปิงขึ้นไปเกาะอยู่บนไม้กิ่งเดียวกับนกถูกจริงๆ“ทัศนคติเท่ากับความสูง” นกถูกกล่าวในที่สุด“ว่าไงนะ”“อืม นั่นน่ะสิ”แล้วนกฮูกก็บินถลาลงไปสู่พื้นเบื้องล่างท่ามกลางสายหมอกของยามราตรี ปิงกำลังหอบอย่างแรงจากการที่ต้องใช้พลังไปมาก จากนั้นจึงกระโดดตามลงไป“สนุกดีนะ” ปิงพยายามติดตลก แต่กำลังหอบชนิดซี่โครงบานทีเดียว “ตั้งแต่ผมมาที่นี่ยังไม่เคยต้องกระโดดอะไรมากมายขนาดนี้มาก่อน”“เรายอมรับในความบากบั่นของเจ้า” นกฮูกลงความเห็นปิงจับนํ้าเสียงของนกฮูกได้ว่าใจอ่อนลงไปบ้างแล้ว “เอาละ ถ้าความพยายามเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผมใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย นั่นก็เป็น  ปีน ฒนัปิยใฒระมหัศปิรรย์สิ่งที่ผมจะทำ”“ความพยายามเป็นความแตกต่างระหว่างความมุ่งมั่น และการขาดความมุ่งมั่น” นกฮูกตอบ“หมายความว่าคุณยอมสอนผมแล้วใช่มั้ย” ปิงถามด้วยนํ้าเสียงลงโลดนกฮูกมองปิงแล้วกล่าว “เรายินดีที่จะใช้เวลาตามลำพังโดยไม่มีใครมารบกวนมากกว่า แต่ก็นึกขึ้นได้ว่ามีคนเคยพูดไว้ว่า “เมื่อนักเรียนพร้อม  ไล่หนุและแมลงสาบ ครูก็จะปรากฏตัว”หัวใจของปิงพองโต เขาเข้าใจข่าวดีทันทีที่ได้ยินคำพูดเหล่านั้นการที่ไม่ต้องเดินทางตามลำพังเป็นความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นไม่น้อย “ผมไม่ทราบว่าจะขอบคุณอย่างไรดี”“ถ้าอย่างนั้น เราก็มี'จุดเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะนะ เอาเป็นว่า ตอนนี้เราไม่อยากเห็นหน้าเจ้าเลยแม้แต่น้อย เจ้าต้องใช้ความเงียบเพื่อค้นหาไฟปรารถนาในใจของเจ้า เป้าหมายที่แท้จริง และหัวใจของเจ้าเอง”

วิธีไล่หนู

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สัญญาณ ที่บ่งบอกว่า ชีวิตกำลังไปสู่ทางดีหรือร้าย                                                                      life

...แน่นอน ช่วงหลายอาทิตย์ต่อมาผมลองสังเกตเขาตอนอยู่ที่ยิม ก็เห็นเขาส่งยิ้มหยั่งเซิงให้คนอื่นๆ เหมือนกันเลย ผมเลยตัดสินใจว่าทางที่ดีเรามาเป็นเพื่อนเฉย ๆ โดยไม่ต้องมีอะไรกันเลยดีที่สุดแล้วความเป็นเพื่อนของเราก็เติบโตยิ่งใหญ่ เหนือกว่าที่ผมจะคาดคำนวณมากนัก เพราะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่พลิกผันชีวิตผมไปทั้งชีวิตผ่านไปหลายวัน หลายสัปดาห์ การคุยกันของเราลึกซึ้งขึ้นอย่างรวดเร็ว เราเริ่มเปิดใจคุยถึงอดีตตัวเองแล้วค่อยจำได้ว่าเราเคยรู้จักกันมาแล้วหลาย ปีก่อนนี่เอง เป็นการถึงบางอ้อที่น่าปลื้มใจมาก ความปลื้มใจอย่างที่สุดที่ได้รู้ว่าเรารู้จักกันมาก่อนตอนเป็นเด็กวัยรุ่น ยิ่งช่วยกระตุ้นความเป็นเพื่อนของเราให้แน่นแฟ้นขึ้นเยอะ สองคนรื้อฟืนถึงเรื่องที่เคยเจอมาด้วยกันแล้วหัวเราะขำกลิ้งจนเราหาเรื่อง คุยกันได้ทุกวี่ทุกวันเวลาผ่านไปสักพักผมก็พูดประโยคที่แสนเรียบง่ายให้อัล เบิร์ตฟัง แต่มันกลับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราไปเลยสิ้นเชิง ประโยคเหล่านั้นเองที่ทำให้อัลเบิร์ตเชื่อใจและรักผม ความเชื่อมั่นไว้ใจตัวนี้เองที่ต่อมาได้สร้างความผูกพันอันสามารถข้ามพ้นได้ แม้กระทั้งกำแพงอันเงียบงันของความตายเราสองคนกำลังนั่งในคาเฟ่ฃองเฮลท์คสับ แล้วผมก็พูดสิ่งที่เพื่อนผู้ฉลาดลึกซึ้งคนหนึ่งของผมชื่อแชรอนชอว์เคยบอกผม ไว้ว่า“อัลเบิร์ต เครื่องไล่หนูราคา เราอยากให้นายรับรู้ความรู้สึกเราเรื่องหนึ่ง มันสำคัญมากเลยนะ เพราะนายกำลังจะเป็นเพื่อนที่สนิทมากคนหนึ่งของเราเราชอบนายและห่วงนายมาก ๆ เราเป็นคนที่ไม่มีวันตัดสินการกระทำของใคร ขอร้องนายว่าอย่ารู้สึกละอายกับการกระทำทุก อย่างที่เคยผ่านมาเลยนะ เพราะเราจะไม่ตัดสินนายเด็ดขาด ไม่ว่านายจะทำเรื่องอะไรก็ตามเราก็ยังเป็นเพื่อนของนายตลอดไป”เขามองหน้าผม นาตาคลอเต็มตา แล้วค่อยถามยํ้า1ว่าผมหมายความตามที่พูดจริงๆ หริอ ผมบอกว่าใช่ตามนั้นจริง แล้วทันใดนั้นนั้าตาที่รื้นก็ทะลักทลายออกมาหมดสิ้น เขาเอาแต่ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ แล้วบอกให้ผมรู้ทุกเรื่องทุกความลับ ทุกความรู้สึกละอายแก่ใจของเขา เขาเปิดใจเทความรู้สึกทั้งหมดที่เขาล้เก็บกดมันไว้มานานนับปีผมพาเขาออกมา ข้างนอก เราเดินกันไปหลายช่วงตึก แล้วก็พากันมานั่งใต้ร่มต้นไฟคัลเก่าแก่ต้นหนึ่ง เขาเปิดหัวใจและเปลือยดวงวิญญาณของตัวเองหมดแล้วทุกเรื่องราว เขาบอกผมว่า ตัวเองติดเชื้อเอชไอวีแล้ว แล้วก็เล่าเรื่องที่เคยหาเงินด้วยการเป็นผู้ชายขายตัว กับที่เคยทำศัลยกรรมพลาสติกมาด้วย ตอนที่เล่าอยู่ ภาษากายของเขาปกป้องตัวเองอย่างมาก อัลเบิร์ตนั่งในท่าที่เหมือนกับว่าอยากจะวิ่งหนีไปเสียให้พ้นๆ หรือกำลังรอการลงโทษอย่างนั้นแหละ ทว่าคำสารภาพหมดเปลือกของเขาไม่ทำให้ผมช็อคหรือเสียใจเลย เพราะที่สุดแล้วผมเองก็มืชีวิตอยู่กับโรคเอดลัเหมือนกับเขา และตัวผมเองด้วยเช่นกันที่เคยขายตัวมาสองครั้งตอนเป็นเด็กวัยรุ่น ผมยังเคยหลงรูปร่างตัวเองมาเหมือนๆ กับที่เขาเคยเป็นพอเขาเล่าจบ ผมก็พูดว่า “แค่นี้เองหรอกเหรอ? เรานึกว่าจะเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวกว่านี้ซะอีก อย่างนายเคยฆ่า กำจัดหนู ใครตายอะไรแบบนั้นน่ะ”เขายิ้มแฉ่ง แล้วขอร้องผมตรงๆ เลยว่าอย่าทิ้งเขาไปนะผมจึงบอกเขาว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไปชั่วชีวิต แล้วเราสองคนก็ กอดกัน อารมณ์เขาแจ่มใสขึ้น มิตรภาพและความรักของเราหยั่งรากแล้วอัลเบิร์ตเองก็เจอเคราะห์กรรมจากการสูญ เลียเพื่อนไปมากมายด้วยโรคเอดส์เซ่นกัน เขาถึงรู้คุณค่าของความรู้สึกที่เรามีให้กันอย่างแท้จรง เขาต้องการผมมากพอๆ กับที่ผมต้องการเขาในช่วงชีวิตที่มีแต่การพลัดพรากสูญเสียและท้อแท้สิ้นหวัง เราผูกพันกันรวดเร็วยิ่ง การรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กบวกกับความเชื่อใจที่อัลเบิร์ตมอบให้ผมยิ่งเสริม ความสัมพันธ์ของเราให้แข็งแกร่งมั่นคงขึ้น การได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวแต่หนหลังซึ่งเนิ่นนานนับสิบปีมาแล้วกับใครลักคน ช่างเป็นสิ่งวิเศษเหนืออื่นใด ณ จุดนั้นของชีวิต สำหรับผมแล้วเวลาสิบปีในวันนั้นมันช่างยาวนานกว่าสิบปีในวันนี้เหลือเกิน ผมปลื้มใจที่มีใครคนหนึ่งอยู่ข้างๆ ยามที่ต้องผ่านช่วงชีวิตอันยากเย็นในวัยเด็ก แล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากที่ชีวิตของคนติด เอดส์ต้องพบเจอมันน่าตื่นใจเพียงไหนหนอที่เพียงแค่หนึ่งถ้อยสนทนาหรือแค่ หนึ่งเหตุการณ์ธรรมดาก็สามารถจุดประกายให้ลัมพันธภาพลึกซึ้งถึงเพียงนี้ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราเจอหน้ากันทุกวี'วันแล้วที่สุดก็ถึงจุดที่ไม่ต้อง พูดอะไรก็เข้าใจกันได้แล้ว ความผูกพันที่ร้อยรัดเราไว้ ยิ่งนานวันยิ่งเข้มข้นขึ้นและแปลกขึ้นตลอดมา คนรอบข้างมักชอบบอกว่าเหมือนเราเป็นสองร่างวิญญาณเดียวกันกระนั้นมิตรภาพที่ ผมมีกับเพื่อนกลายเป็นสิ่งมีค่ามีความหมายมาก ยิ่งขึ้นในช่วงเวลาอย่างนี้ ผมมีเพื่อนสนิทรวมสี่คน มี สมุนไพรไล่หนู อัลเบิร์ตมาร์ค ไซม่อน โทนี่ แฮมิลตัน กับเคลลี่ โคล ชีวิตไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่โลกนี้ยังไม่มีเอดลั ผมเองรู้สึกเลยว่าข้างในตัวเองเปลี่ยนไป ทั้งในแง่ร่างกายและจิตใจ บทชีวิตเปลี่ยนแปลงรสชาติชีวิตก็เปลี่ยนไป ด้านหนึ่งชีวิตลำบากขึ้น ส่วนอีกด้านสีสันเรื่องชีวิตของแต่ชีวิตแต่ละวันก็เข้มข้นขึ้นตามกัน เพราะเวลากลายเป็นสงมีค่าขึ้นมานั่นเอง จะมากจะน้อยผมปรับตัวเข้ากับลายนี้าของชีวิตได้ดี แล่นใบไปตามกระแสลมได้สวยพร้อมพาเพื่อนไปด้วยตามทางเราห้าคนมีพลังพอจะชวน กันออกนอกบ้านไปดูหนังดูละคร แถมยังมีเวลาถกกันเรื่องการเมืองหรืองานบุญงานกุศลอีกต่างหากการมีเพื่อนดี อย่างนี้ถือเป็นความปีติอย่างหนึ่ง เราห้าคนต่างกำลัง!กับเอดลัทุกคน พวกเราคือครอบครัวเดียวกันจรืง ๆ ครับสมัยนั้นผมเป็นคนชอบทำกับข้าว สมาชิกทั้งห้าเลยชอบมารวมตัวกันที่บ้านผมอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งเสมอ พอกินข้าวเสร็จเราก็จะตั้งวงเล่นไพ,กัน ไม่ใช่ ไล่หนูธรรมชาติ เพราะอยากกินข้าวหรือชอบเล่นไฟหรอกครับที,นำเรามารวมตัวกัน แต่เป็นบรรยากาศของมิตรสหายต่างหาก พวกเรากลายเป็นกลุ่มให้กำลังใจกันและกัน มักสนใจคุยมากกว่าสนใจเล่นเกม เราชอบมีเรื่องมาคุยจนขัดจังหวะเล่นไพ่บ่อย ๆ ถึงขนาดบางครั้งก็ลืมเล่นไปเลยเพราะมัวแต่คุยกันถึงละคน เรื่องศิลปะ การเมือง หรือเรื่องความรัก ทุกคาคืนเหล่านั้นเรามีเรื่องมาหัวร่อล้อกันไปกันมาช่วงนั้นแหละครับที่เรา สามารถลืมเรื่องเอดล่ใปจากหัวได้บ้าง


เครื่องไล่หนู