วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีไล่หนู ด้วยสมุนไพร ไล่หนูได้ง่ายๆ เพียงแค่ของใกล้ตัว

เฃาด้วย โอกาสเดียวที่คุณมีก็คอ  ไล่หนู ขายให้กับคนที่ขอบการเปลี่ยนแปลงคนที่ขอบของใหม่ ผู้ซึ่งกำลังมองหาลิ่งที่คุณขายจริงๆ แล้วคุณก็ตั้งความหวังว่าความคิดนี้จะแพร่กระจายออกไป จากผู้ที่ยอมรับในตอนด้นไปถึงกลุ่มที่เหล้อในเส้นโค้ง หลังจากที่กลุ่มคนที่ยอมรับในตอนด้นครอบครองสิ่งที่คุณขายแล้ว พวกเขา จะเป็นพวกเดียวที่จะ ขาย มันต่อไปให้กับกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ยอมรับในตอนต้นและในภายหลัง...ไม่ใข่คุณและพวกเขาจะ ขาย มันได้น้อยมาก (มัวร์ได้พูดโดยละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไปตลอดเส้นโค้งที่เหล้อ ผมขอแนะนำให้อ่านหนังล้อของเขา)คุณต้องออกแบบสินค้าให้โดดเด่นพอที่จะดึงดูดกลุ่มคนที่ยอมรับในตอนต้น...แต่ต้องยืดหยุ่นพอและดึงดูดใจมากพอ ที่พวกที่ยอมรับเหล่านั้นจะไม่ลำบากในการกระจายความคิดนี้ไปลู่คนที่เหล้อในเส้นโค้งกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลมีราคาดึงดูดใจมาห้าปีแล้ว ในตอนด้นมีเพียงพวกที่ขอบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมีอ กับพวกที่ขอบคอมพิว-เตอร์เท่านั้นที่ซี้อมัน กล้องดิจิตอลค่อนข้างใข้ยากและคุณภาพไม่ค่อยดีนัก ยาเบื่อหนู  ผู้ผลิตกล้องระบบนี้หมกมุ่นอยู่กับการคิดหาวิธืแก้ไขปัญหาทั้งลองอย่างนี้มานานแล้ว และรางวัลที่ได้รับคิอยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากกล้องดิจิตอลกำลังเข้ามาแทนที่กล้องที่ใข้พีล์ม การแทนที่กันนี้ไม่ได้เป็นผลพวงมาจากการวางแผนโฆษณาที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทขายกล้อง แต่มันเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการที่กลุ่มคนที่ยอมรับในตอนต้นประสบ  ความสำเร็จในการ ขาย กล้องให้กับเพื่อนฝูงของพวกเขากล้องดิจิตอลแพร่หลายเพราะมันให้ความสะดวกสบาย และได้เปรียบเรื่องราคาเหนือกล้องที่ใช้ฟิล์ม ที่ดิยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ข้อดิเหล่านี้ของมันเห็นได้ชัดเจน พูดถึงได้ง่าย สาธิตง่าย และมันจะอ้อนวอนขอให้พูดถึงมันทุกครั้ง ที่ผู้ที่ยอมรับ เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ในตอนต้นเห็นหนึ่งในพวกล้าหลังหยิบกล้องที่ใส่ฟิล์มออกมาการทำสินค้าให้โดดเด่นด้วยวิธิการที่ถูกต้องช่วยคุณได้สองอย่างอย่างแรก มันสามารถดึงดูดคนทางด้านซ้ายของเส้นโค้งได้ง่ายขึ้นอีกเยอะ และอย่างที่สอง มันทำให้กลุ่มคนที่ยอมรับในตอนต้นลามารถ ขายสินค้าให้กับพรรคพวกที่เหลือบนเส้นโค้งได้ง่ายขึ้นควาบคิคที่แพร่ทระจาน...ชนะยี่ห้อ (หรอการเสนอสินค้าใหม่) ไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิด ความคิดที่แพร่กระจายปีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าความคิดที่ไม่แพร่กระจาย ผมเรียกความคืดที่แพร่กระจายนี้ว่า ห กำจัดหนู ไอเดยไวรัสคนที่จามฮัดเช้ยคือตัวกระจายไอเดิยไวรัสที่สำคัญ คนเหล่านี้คือผู้เชี่ยวขาญที่จะบอกกับพรรคพวกเพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่เขาชื่นขมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ ที่พวกเขาเช้าใจว่าได้รับมอบอำนาจให้ ขาย คนจามคือคนที่กระจายไอเดิยไวรัสและทำให้มันคงอยู่คนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือคนที่ยอมรับในตอนต้นอาจจะเปีนคนแรกที่ซื้อสินค้าของคุณ แต่ถ้าพวกเขาไม่ใช่คนจาม พวกเขาก็จะไม่ช่วย

เครื่องไล่หนูและแมลงสาบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น