วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สมุนไพรไล่หนู สิ่งง่ายๆที่คุณามารถทำเองได้


 นมีบุคลิกภาพอันสูงส่งที่ห่างไกลจากการละทิ้งความไว้วางใจไม่ว่าในทางใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการละทิ้งการรักษาโอกาสของมันการกำหนดผู้สืบทอดของท่านโดยขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง ก็จะมีความถูกต้องแม่นยำพอๆ กับว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะขึ้นอยู่กับเรื่องของความน่าจะเป็นเสมอถ้าเป้าหมายของศาสนาคือการให้ความรู้มนุษย์เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของพวกเขา และถ้าบทบัญญัติ'ของศาสนานั้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ผู้นำก็ต้องปรากฏอยู่ร่วมเสมอกับศาสนาเพื่อปกป้องความต้องการทางวัตถุและทางจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคลและประชาคม และนำทางมนุษยํในความก้าวหน้าสู่เบื้องสูงไม่มีข้อสงสัยว่าอำนาจการปกครองเป็นที่ต้องการเพื่อให้บทบัญญ้ติของพระเจ้า1ได้รับผลสำแจ และรักษาคำสังของพระองค์ และความต้องการนี้บอกเป็นนัยตามลำดับถึงความจำเป็นสำหรับผู้นำและทางนำ สมุนไพรไล่หนู  ผู้ที่1จะ1ช่วยเหลือมนุษย์ ในความเพียรพยายามของพวกเขาและขัดขวางการขาดความตระหนักและความอ่อนแอจากการกระซิบกระชาบของมารอย่างเต็มที่ ในการขาดผู้นำดังกล่าว ศาสนาจะเกิดความคลุมเครือและถูกบิดเบือนโดยทัศนะที่เชื่อในผีสางเทวดาและการทำตามอำเภอใจ และความไว้วางใจของพระเจ้าซึ่งคือศาสนาและการวิวรณ์ก็จะถูกบิดเบือนไปยิ่งกว่านั้น ถ้าท่านศาสดาปล่อยให้บรรดามุสลิมเลือกคอลีฟะฮ์กันเองท่านก็จะต้องกระทำด้วยความชัดเจนอย่างยิ่งและในวิถีทางที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างยิ่งเท่าที,เป็นไปได้ และยังกำหนดกระบวนการที่พวกเขาต้องกระทำตามในการดัดเลือกและกำหนดการเลือกเขากิจการของประชาชาติอิสลามภายหลังการเสียชีวิตของท่านศาสดาไม่ได้อยู่ในความสนใจของพระเจ้าและศาสนทูตของพระองค์หรือ เครื่องไล่หนูราคา  ประซาซนมีสายตายาวไกลกว่าพระเจ้าและศาสนทูตของพระองค์หรือมองเห็นได้ดีกว่า 

ว่าใครสมควรเป็นผู้นำถ้าท่านศาสดาไม่เลือกผู้สืบทอด (คอลีฟะฮ์) ของท่านเอง ทำไมอบูบักรจึงกระทำ และถ้าท่านศาสดากระทำ เพราะเหตุใดผู้ที่ท่านเลือกจึงถูกผลักไปไว้ข้างๆปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกคอลีฟะฮ์บนพื้นฐานการปรึกษาหารือร่วมกันก็คืออิมามต้องเป็นทางนำของประซาชาติอิสลามในทุกเรื่องราวของความรู้ศาสนา อนึ่ง ไม่มีผู้ใดสามารถสงลัยได้ว่าท่านต้องมีความศรัทธาและมีความรับผิดซอบอย่างลึกซึ้งในความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติของพระเจ้า เพราะในการเผชิญกับปัญหาที่สลับซับซ้อนมากมายที่ทำให้มุสลิมมีความต้องการผู้มีอำนาจที่เหมาะสมเพื่อที่จะหันไปสู่ผู้นั้นเพื่อความทางนำที่แน่นอนและเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นผู้สืบทอดของท่านศาสดาต้องเป็นทายาททางความรู้ของท่าน ซึ่งทำให้การหาเอกลักษณ์และการรู้จักผู้สืบทอดของท่านศาสดาเป็นเรื่องที่มีส่1วนสำคัญยิ่งเราได้อธิบายไปแล้วว่าบทบาทพื้นฐานของความบริสุทธิ้ (อิศมะฮ์)ทั้งในท่านศาสดา และผู้นำ (อิมาม) นั้นกำหนดโดยท่านศาสดา ทีนี้บรรดาสาวกของท่านศาสดาซึ่งโดยตัวเองขาดความบรืสุทธึ๋นั้นต้องยึดตัวเองกับการรับรู้ผู้บริสุทธิ้มิใช่หรือยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเป็นสิทธิของมุสลิม ที่พวกเขาเสือผู้สืบทอดของท่านศาสดา สิทธินี้จะถูกจำกัดโดยอุมัรให้แก่คนแค่หกคนได้อย่างไร เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี ทั้งหกคนล้วนมาจากผู้อพยพ ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มาจากผู้ช่วยเหลือที่ได้รับเลือกเพื่อแนะนำพวกเขา โองการที่ว่า"และกิจการของพวกเขา พวกเขาปรึกษาหารือระหว่างพวกเขา มีประโยชน์เฉพาะเพื่อชี้ว่าหนึ่งในคุณลักษณะของผู้ศรัทธาคือการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในเสียงส่วนใหญ่ หรือทำให้มีความจำเป็นต้องเชื่อฟังการตัดสินใจของคอลีฟะฮ์ที่ได้รับเลือกโองการไม่ได้พูดแม้แต่สิ่งใดที่เกี่ยวกับวิถีทางที่การปรึกษาหารือจะได้รับการรับรู้ และไม่ว่าการปรากฏตัวของมุสลิมทั้งหมดจะเป็นที่ต้องการหรือไม่แม้แต่ถ้ากฎการปรึกษาหารือ (ชูรอ) ถูกปรับใช้ใ ปัญหาตำแหน่งผู้นำการตัดสินใจต้องได้รับการกระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนทัศนะโดยทั่วไป ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งที่จำกัดอยู่เพียงหกคน

ในการเลือกคนกลุ่มนี้อุมัรเห็นว่าตนเองไม่เหมาะที่จะปรึกษาหารือกับสาวกของท่านศาสดาคนใด เขายังมอบรางวัลเป็นอำนาจในการยับยั้งให้กับอับดุรเราะฮ์มาน บุตรเอาวฟัซึ่งรู้จัก,นดีใ'นความมั่งคั่งทรัพย์สินของเขาอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ว่าถูกต้องจากหลักการของอิสลามได้นอกจากนี้การพิจารณาหารือกันของทั้งหกคนนั้นถูกปกคลุมโดยบรรยากาศการข่มขู่คุกคาม จากคำคั่งที่ให้ลังหารคนที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่เสียเมื่อครั้งที่เลือกอุมรัเป็นคอลีฟะฮ์นั้น อบูบักรไม่ได้ปรึกษาหารือใครหรือมีความชัดเจนเพียงพอว่าเขาทิ้งปัญหาผู้สืบทอดของเขาไวิให้ประชาซนเพื่อพวกเขาจะได้ตัดสินใจ มันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวจริงๆ  วงจรไล่หนู ในส่วนของเขาในเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม หลักการปรึกษาหารือจะก่อผลก็ต่อเมื่อตัวผู้นำเองเรียกให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะในปัญหาต่างๆ อย่างยอดเยี่ยมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับความลัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองที่ผู้นำยอมรับบนการตอบสนองความต้องการของสังคม การปรึกษาหารือที่ตรงประเด็นกับผู้เชี่ยวชาญเกิดขึ้น แต่หลังจากทัศนะของพวกเขาได้ถูกรับฟังแล้วผู้นำเองเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เนื่องจากความรู้ศาสนาของเขามีความเหนือกว่าผู้อื่น และการประกาศของเขาที่ความพึงพอใจจากการสนับสนุนของสาธารณะ มีค่าเพียงพอที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมา เอกภาพของทิศทางและความเป็นผู้นำจะต้องได้รับการรักษาไว้ตลอดเวลา เพราะทัศนะที่แตกต่าง ใน  ภาวะที่ขาดผู้นำที่จะตัดสินขั้นสุดท้าย จะทำให้การปกครองเป็นอัมพาต ด้วยเหตุนี้คัมภีร์อัลกุรอานจึงกล่าวว่า"จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และศาสดาของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกันจะทำให้พวเจ้าย่อท้อ และทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย" จะต้องจดจำไว้ด้วยว่าบทอัลชูรอถูกประทานลงมาที่เมืองมักกะฮ์ ณเวลาที่ระบบการปกครองอิสลามยังไม่ได้ก่อรูปขึ้น และในเวลาที'การปกครองของท่านศาสดายังมิได้มืการประชุมปรึกษาหารือตังนั้นโองการที่เกี่ยวกับการประชุมปรึกษาหารือจึงเป็นการล่งเสริมให้ผู้ศรัทธามีการปรึกษาหารือกันทั่วๆ ไป และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองและตำแหน่งผู้นำ มันเกี่ยวข้องกับในทางปฏิบัติเกี่ยกับมุสลิมต่อปัญหาต่างๆที่เผชิญหน้าพวกเขาอยู่ ไม่มืเหตุผลอย่างสิ้นเชิงที่จะอรรถาธิบายโองการว่าเป็นการแทรกแซงการกำหนดตัวคอลีฟะฮ์โดยวิธีการปรึกษาหารือร่วมกันเนื่องจากในช่วงของการประทานโองการ การปกครองอยู่ในมือของท่านศาสดาโดยเฉพาะยิ่งกว่านั้น ส่วนหนึ่งของโองการยํ้าการจัดการประชุมเกี่ยวกับความต้องการในการใช้จ่ายทรัพย์สินของผู้หนึ่ง ในหนทางของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการแต่ไม่ใช่ข้อบังคับอย่างไรก็ตาม  เครื่องไล่แมลงสาบ ความสนใจอื่นๆ คือเถิดขึ้นในบรบทของสงครามของท่านศาสดา บางโองการประกาศต่อมุสลิมโดยทั่วไปและบรรดานักรบในหมู่พวกเขาเป็นการเฉพาะ และอื่นๆ ต่อท่านศาสดาเอง เป็นธรรมดาที่ในบริบทนี้การล่งเสริมการประชุมได้รับการบันดาลใจโดยความเห็นใจสำหรับบรดาผู้ศรัทธา โดยเกี่ยวกับกำลังใจของพวกไม่ใช่ที่ท่านศาลดาถูกบังคับให้กระทำตามทัศนะของผู้ที่ท่านประชุมด้วย เนื่องจากคัมภีร์อัลกุรอานประกาศอย่างชัดเจนว่า"ครั้งเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายให้กับอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย"(บทที่ 3 โองการที่ 159)บริบทนี้ยังซี้แนะว่าการประชุมปรึกษาหารือที่ประยุกต์สู่เรื่องการทหารได้รับความสนใจโดยฉพาะว่าเถิดขึ้นระหว่างสงครามบะตัร เนื่องจากท่านศาสดาประชุมปรึกษาหารือกับบรดาสาวก เกี่ยวกับคำแนะนำในการโจมตีกองคาราวานสินค้าของพวกกุเรชชึ่งนำโดยอบูซุฟยาน ขณะกำลังเดินทางกลับจากซีเรีย ในตอนแรกอบูบักรเสนอความเห็นของตน ซึ่งท่านศาสดาปฏิเสธ จากนั้นจึงเป็นความเห็นของอุมัร ซึ่งถูกปฏิเสธเช่นกันและในที่สุดอัลมิกดาดเสนอความเห็น ซึ่งท่านศาสดายอมรับ


วิธีไล่หนู 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น